stickyimage

Belastingaangifte 2013 voor spaarders en beleggers

Update 9 augustus: lees dit artikel indien je vergeten bent om code 1440 aan te vinken en wil weten wat je moet doen.

We zijn bijna op het einde van mei en de Belg houdt zich bezig met een jaarlijks ritueel: het invullen van de aangifte personenbelasting. Als we afgaan op de vele vragen van onze lezers, heerst er bijzonder veel onduidelijkheid rond de 4% rijkentaks, aangifteplicht van roerende voorheffing, het meldpunt, code 1440 enz…

Wij pogen hierin wat klaarheid te brengen, en tonen hoe je als doorsnee spaarder of belegger je belastingbrief 2013 kan invullen.

Alvast één boodschap: geen paniek ! Voor de meeste mensen is het allemaal vrij eenvoudig.

(update artikel op 26/05 met toevoeging van “veel gestelde vragen” onderaan).

De rijkentaks: afgevoerd. Of toch niet helemaal ?

De regering Di Rupo heeft er in 2011 en 2012 een zootje van gemaakt. De RV werd eerst verhoogd naar 21% en wie in het totaal meer dan 20.020 euro aan intresten verwerft, moest een bijkomende heffing van 4% betalen.

Bovendien moest de belastingbetaler alle intresten en dividenden aangeven in de belastingaangifte. En de banken werden verplicht diezelfde inkomsten nog eens doorgeven aan een centraal meldpunt, als stok achter de deur om een correcte aangifte aan te moedigen.

Een draak van een regeringsbeslissing, die bijna niet uitvoerbaar was. En bijzonder veel geld zou kosten aan bijkomende administratie bij de fiscus, het meldpunt en bij de banken.

Gelukkig hadden nog enkele ministers een greintje gezond verstand, en eind 2012 werd het volgende beslist:

 • het centrale meldpunt werd afgeschaft. In de praktijk heeft dit meldpunt zelfs nooit bestaan
 • vanaf 1 januari 2013 wordt de RV verhoogd van 21% naar 25%. Iedereen betaalt dus voortaan de rijkentaks
 • de aangifteplicht van intresten en dividenden verdwijnt vanaf inkomstenjaar 2013.

Dit betekent wel dat de aangifteplicht van roerende inkomsten van 2012 nog altijd blijft bestaan, alsook de 4% rijkentaks voor 2012.

Er werd echter een overgangsmaatregel uitgewerkt: wie op zijn communiezieltje verklaart dat hij/zij minder dan 20.020 euro intresten heeft, wordt vrijgesteld van de aangifteplicht

De praktische consequenties voor het invullen van je belastingaangifte lees je hier lager.

Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

Normaal vind je dit vak in deel 2 van de belastingaangifte. Gezien vrijwel iedereen dit jaar daar iets moet op invullen, werd dit vak naar deel 1 van de aangifte verhuisd. Dit vak ziet er als volgt uit:

vak61 Belastingaangifte 2013 voor spaarders en beleggers

(klik op de afbeelding om de tekst te vergroten – sluiten met het kruis rechtsonderaan)

We nemen je mee in de verschillende stappen om dit vak in te vullen.

Stap 1: bereken het totaal van je roerende inkomsten

Je telt dus alle intresten en dividenden op die je in de loop van 2012 hebt ontvangen, verhoogd met de afgehouden roerende voorheffing.

Dit zijn dus alle mogelijke intresten termijnrekeningen, kasbons, obligaties, beleggingsfondsen… alsook dividenden van aandelen. Ook de intrest van al je spaarrekeningen tezamen, maar enkel het bedrag dat de grens van 1.830 euro overschrijdt.

Wat moet je niet meetellen ? De intresten van de Leterme staatsbon, intresten waarop de 4% rijkentaks reeds is ingehouden en “liquidatieboni”. Evenmin meerwaarde op aandelenfondsen of winsten uit een tak21 die vrijgesteld is van RV.

Is het totaal bedrag niet meer dan 20.020 euro, ga dan naar stap 3. Ga anders naar stap 2.

Een kleine bedenking

vraagteken Belastingaangifte 2013 voor spaarders en beleggers

We vragen ons af welke Belgen effectief die berekening zullen maken.  Het scenario waarbij men “creatief” te werk gaat en uit de losse pols een schatting maakt, lijkt erg waarschijnlijk. Niet dat MijnKapitaal dat ooit zou aanbevelen, stel je voor !

Misschien zullen de banken je helpen bij de rekensom door je een duidelijk overzicht te bezorgen? We stelden de vraag aan de klantendienst van een bank. Die liet weten dat met het verdwijnen van de aangifteplicht de banken ook niet meer verplicht zijn om een overzicht aan hun klanten te geven. En die bank was alvast niet van plan om zo een overzicht te verschaffen. Bepaalde andere banken blijken wel degelijk een overzicht aan hun klanten te bezorgen.

Stap 2 (>20.020 euro): Geef de roerende inkomsten aan

Je hebt meer dan 20.020 euro aan roerende inkomsten, dus moet je die allemaal aangeven, met uitzondering van enkele niet verplicht aan te geven inkomsten (Leterme staatsbon, …).

inkomsten Belastingaangifte 2013 voor spaarders en beleggers

Vanaf pagina 61 van de toelichting bij de aangifte, lees je exact wat, hoe en waar je dit alles moet invullen. Het formulier voorziet ruimte om ook de inkomsten aan te geven die je niet verplicht moet invullen, zoals de inkomsten waarop de 4% heffing is ingehouden. Maar dat hoef je dus voor de duidelijkheid niet te doen.

Opgepast, net zoals de mensen die onder de grens van 20.020 euro bleven, moet je ook nog de verklaring in stap 3 afleggen en code 1440/2440 aankruisen. Hiermee verklaar je dat je aangifte volledig is en dat je dus geen inkomsten “vergeten” bent.

Stap 3 (<20.020 euro): vul de verklaring in

Je hebt niet meer dan 20.020 euro roerende inkomsten, waardoor je onmogelijk nog in aanmerking komt voor de bijkomende heffing van 4%.

De bedragen moet je NIET in je belastingaangifte invullen. Het volstaat dat je code 1440 of 2440 aankruist om vrijstelling van aangifte te genieten.

verklaring Belastingaangifte 2013 voor spaarders en beleggers

Oef, dat is toch niet zo moeilijk, niet ? En dat volstaat dus voor het overgrote deel van de Belgen.

Wie normaal gezien andere delen van dit vak invult, moet dit natuurlijk nu ook nog doen.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat moet je doen indien je een “voorstel van vereenvoudigde aangifte” ontvangt ?

Indien je het voorstel van vereenvoudigde aangifte ongewijzigd aanvaard en dus niet reageert, dan ben je ook in orde met de verklaring in codes 1440 en 2440. Die worden in feite voor je aangevinkt.

Indien je echter meer dan 20.020 euro intresten ontving en nog 4% heffing moet betalen, dan moet je wel reageren door het antwoordformulier in te vullen en terug te sturen of door je aangifte via Tax-on-web in te vullen.

Ook indien je het antwoordformulier voor andere redenen terug stuurt, moet je op dat formulier aanduiden dat je “geen inkomsten hebt verkregen die aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4%”.

2. Wat indien je “vergeet” om code 1440/2440 aan te kruisen?

Bekijken we de verklaring even van nabij:

Ik verklaar dat ik geen andere dan de in mijn aangifte vermelde inkomsten heb verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4 pct.

Als je dit omdraait, betekent het niet-aankruisen in feite dat je wel nog inkomsten hebt die in feite moeten onderworpen worden aan de bijkomende heffing, maar dat je die niet hebt aangegeven.

Je loopt m.a.w. kans dat de fiscus je aan een nader onderzoek zal onderwerpen, en bv. bijkomende vragen zal stellen. Allemaal heel vervelend, en de kans is groot dat je jezelf blootstelt aan willekeur van de belastingadministratie.

Het is dus best om te vermijden dat je aangifte onjuist of onvolledig is. Vrijwel iedereen(*) moet code 1440/2440 aankruisen.

 

___________________

(*) enige uitzondering is iemand die in 2012 geen enkele roerende inkomsten heeft verkregen waarop roerende voorheffing werd betaald. Maar dat is in de huidige maatschappij bijna niet in te beelden. Wie beschikt er over geen enkele kasbon of termijnrekening? Zelfs zichtrekeningen brengen meestal een minimale rente op, waarop je RV betaalt en dus code moet aanvinken.

___________________

Disclaimer: Dit artikel is met de nodige zorg opgesteld, doch wegens de complexiteit van de materie kunnen we niet garanderen dat alle informatie in dit artikel correct is. Voor redenen van redactionele eenvoud worden ook niet alle uitzonderingsgevallen behandeld. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf correct te informeren.

  
69 Reacties voor Belastingaangifte 2013 voor spaarders en beleggers
  • Pierre
  • Zeer duidelijk! Bedankt voor de toelichting.
   Wat met het invullen van de levensverzekeringen (Tak 21) ?
   Mijn bank liet mij weten in te vullen dat het contract in België is afgesloten, maar die keuzemogelijkheid bestaat er niet.
   Een bizarre situatie. Hoe weet men dat de maatschappij geen filiaal van een buitenlandse maatschappij in België is? Wat hoopt men hiermee te bereiken? De 2% taks is toch betaald? En na 8jaar geen RV. Wat is het verschil met een contract afgesloten bij een Belgische verzekeraar?

   • Robokat
   • Waarom moet je buitenlandse tak21 moet aangeven? De fiscus wil een idee krijgen van alle vermogens die je in het buitenland hebt. Veel “grijs” geld circuleert immers in buitenlandse levensverzekeringen en in de toekomst zal men daar wellicht wat vraagtekens bij plaatsen.

   • Robokat
   • Aanvulling: enkel buitenlandse levensverzekeringen moet je aangeven. Je doet dit in vak XIII. Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland.

    Je moet code 1076 aanvinken en daaronder moet je dan “Naam en voornaam van de verzekeringnemer” en “Land waar de verzekering werd afgesloten” invullen.

  • Kleine Garnaal
  • Moeilijk doen, om moeilijk te doen. Ben blij dat het vinkje volstaat :) Wederom zeer nuttig artikel!

  • Al Fonds
  • Je kan “vinkje” ook positief bekijken. Vele beleggers zijn met soms vrij grote sommen naar meestal Luxemburg vertrokken.
   Hier in Belgie ( en andere landen ) is men op dit moment de ene deur achter de andere aan ‘t sluiten. Dat vinkje geeft je nu een “vrijgeleide” om binnenkort met die euro’s terug te komen zonder dat ze daar veel vragen over kunnen stellen. Je vermelde al jaren op je aangifte dat die centen daar waren…

  • liesbet
  • Moet men bij de berekening van de intresten rekening houden met de BRUTO intresten of met de werkelijk ontvangen NETTO intresten ? Telt het totaal van de ontvangen intresten op gereglementeerde spaarrekeningen mee voor de korf van 20 020 euro of moet enkel het gedeelte boven het vrijgestelde gedeelte worden meegeteld ? Alvast bedankt…

   • Robokat
   • Je moet dus wel degelijk met de bruto bedragen rekenen, d.w.z. de netto bedragen terug verhoogd met de (werkelijke en/of fictieve) roerende voorheffing.

    Enkel het gedeelte boven het vrijgestelde gedeelte van de spaarrekening moet worden meegeteld.

    • Adnil
    • Ik denk dat , voor de volledigheid , het in wel bepaalde gevallen ( lage inkomens , uitkeringsgerechtigden , studenten ) wel aangewezen kan zijn om de roerende inkomsten lager dan 20020 € én waarop BV is ingehouden toch op te nemen in de aangifte omdat door het ” lage inkomens ” de RV geheel of gedeeltelijk kan gerecupereerd worden via de aangifte . Dus .. simulatie maken is aangewezen .

     • Sander
     • Wat wordt hier bedoeld met ‘lage inkomens’ (welk bedrag?), want als schoolverlater heb je natuurlijk een laag jaarinkomen in het jaar dat je afstudeert, aangezien dit maar van september tot december is.
      Want dan kan je deze roerende inkomsten misschien alsnog recupereren..

  • jhn
  • dit hebben we alvast onder de knie ;-)

   kunnen jullie hier nog een stukje bij breien over de aangifte van camignac?
   moet dit voor alle soorten van dit fondsen huis?
   ik heb ik 2012 2 fondsen van hen gekocht, en van het ene een stuk verkocht.
   wat moet ik dan invullen?

   • Robokat
   • Een update van de artikels over de aangifte van Carmignac en Ethna fondsen is in voorbereiding. Die komen er aan zodra we over alle relevante informatie beschikken.

  • Darts
  • Hoe zit het wanneer men een keuzedividend voorgesteld kreeg, de keuze tussen cash of bijkomende aandelen. Vaak is dit dan nog een aantal aandelen en de overschot in cash.

   • Robokat
   • Bij dividend in aandelen betaal je toch altijd RV. Men doet alsof men cash uitkeert en trekt er de RV van af. Dat netto bedrag wordt dan geherinvesteerd in de nieuwe aandelen. Of je nu het dividend in aandelen ontvangt of in cash, maakt dus geen verschil.
    Bij buitenlandse aandelen is dat wel heel wat complexer, daar ga ik me niet aan wagen.

  • Wim
  • Bedankt voor de toelichting. Nog één vraagje….
   Als je niet meer dan 20.020 Euro roerende inkomsten hebt dan volstaat het in rubriek 3 het betreffende vinkje aan te duiden. Heb ik het dan goed begrepen dat je in rubriek 1 en 2 geen enkel bedrag moet invullen? Is enkel je verklaring in rubriek 3 is dan voldoende?

   • Robokat
   • Voor de meeste mensen is dat correct.
    Het is wel mogelijk dat je in rubriek 2 een aantal dingen moet invullen omdat je bvb. intresten hebt ontvangen waarop nog geen RV werd toegepast. Bvb. als je Carmignac of Ethna fondsen bezit.
    Maar dat heeft in feite niets te maken met bovenstaande aangifteplicht, maar dat is iets voor wie vroeger ook al deel 2 van de belastingaangifte moest invullen. Voor de meeste mensen dus niet van toepassing.

  • jhn
  • ik zit hier eens te kijken op de carmignac site, vorig jaar is PATRIMOINE gedeeld door 10!
   wat nu?
   ik heb het eens geprobeerd met de oude waardes, dat zag er aannemelijk uit qua bedrag, maar is dat juist?

  • Wim
  • Bedankt robocat.
   In het geval je meerde spaarrekeningen hebt waarvan het totaal aan uitgekeerde intrest de 1830 Euro overschrijdt, heb je dus wel aangifte plicht ondanks dat je de 20.020 Euro niet overschrijdt met al je beleggingen. Waar moet er in voorkomend geval het bedrag boven de 1830 Euro dan ingevuld worden?
   Naast dat bedrag dat je moet invullen moet je dan ook de verklaring onder rubriek 3 invullen dat je niet boven de 20.020 Euro komt. Het “vergeten” invullen van het bedrag boven de vrijstelling is misschien naar de toekomst toe geen optie meer als dit door de banken aan de fiscus gaat gemeld worden of is dit register of centraal meldpunt nu van de baan?

   • Robokat
   • Intresten van spaarrekeningen boven 1830 euro moet je invullen in rubriek 2 c, code 1151 / 2151.

    Het centraal meldpunt is opgedoekt. Maar het idee van een “register van spaarrekeningen” is zoals het monster van Loch Ness: het duikt op geregelde tijdstippen terug op. Toch is het oppassen met dingen te “vergeten”, want de verjaring is pas na 5 jaar.

    • Wim DW
    • Als je niets hebt in te vullen in dit Vak VII, enkel interest op spaarboekjes boven de 1830 euro (in rubriek 2 c), moet je dan de verklaring in rubriek 3 aankruisen? Ik zou denken van niet. Want er staat: “Indien u (aangegeven of niet aangegeven) inkomsten als bedoeld in de rubrieken gemerkt met (+/-) hebt verkregen, moet u ook onderstaande verklaring afleggen.” En dat is niet het geval, want rubriek 2 c is NIET gemerkt met (+/-), maar met (+). Dus moet je in dit geval de verklaring in rubriek 3 NIET aankruisen. Akkoord?

     • Robokat
     • Het is niet omdat je niets moet aangeven, dat je geen inkomsten hebt die onder één van de (+/-) rubrieken valt. Het bezitten van een zichtrekening waarop 1 eurocent rente is uitgekeerd, volstaat om verplicht te zijn de verklaring af te leggen.

      Overigens kan je perfect vak 1440 aankruisen, zelfs als je in het uitzonderlijke geval verkeert dat dit niet moet. Er zijn geen negatieve gevolgen verbonden met het afleggen van de verklaring en je legt zo ook geen verkeerde verklaring af. Het niet aankruisen daarentegen kan de aandacht van de fiscus trekken.

     • Wim DW
     • Dat begrijp ik niet goed… Je schrijft: “Het bezitten van een zichtrekening waarop 1 eurocent rente is uitgekeerd, volstaat om verplicht te zijn de verklaring af te leggen.” Valt de intrest op een zicht- (of spaar)rekening dan onder één van de rubrieken gemerkt met (+/-) ? Welke rubriek dan?
      Ik ging er van uit dat deze intresten NIET onder één van deze rubrieken vallen:
      1.a) nee, want deze intresten zijn niet belastbaar aan 25%
      1.b) nee, want deze intresten zijn niet belastbaar aan 21%
      1.c) 1° nee, want er is nog geen roerende voorheffing (van 15%) ingehouden (want intrest per spaarboekje 1830 euro), dan heb je geen inkomsten “als bedoeld in de rubrieken gemerkt met (+/-). En dan moet je de verklaring niet aankruisen, lijkt me?
      (Uiteraard is het steeds mogelijk om iets TOCH te doen dat je niet MOET doen, daar heb je gelijk in).

      Iets anders: In dit Vak VII staat steeds de term ‘gewone Belgische spaardeposito’s’. Gaat dat enkel over de spaarrekeningen (zoals ik dacht), of ook over de zichtrekeningen? Telt de intrest op zichtrekeningen (al is dat niet veel) mee om te bepalen of je boven of onder de vrijstelling zit?

     • Robokat
     • Op een zichtrekening betaal je roerende voorheffing op de intresten (vroeger 21%, nu 25%). Gezien vrijwel iedereen een zichtrekening heeft en veel banken een minuscule rente uitbetalen op die zichtrekening, is dat alleen al een reden om vak 1440 aan te kruisen.

      Spaardeposito’s = spaarrekeningen. Intrest op zichtrekeningen tellen echter mee om je totale roerende inkomsten te bepalen.

     • Wim DW
     • In het artikel bovenaan staat “Vrijwel iedereen(*) moet code 1440/2440 aankruisen”. Ook Robokat zegt dit. Echter: het artikel op de website van financiën zegt iets anders. Bv. wie valt onder 3.A of 3.C in het artikel, moe(s)t de code niet aankruisen. zie http://financien.belgium.be/nl/binaries/FAQ_1440_NL_tcm306-225679.pdf .

      FOD Financiën zegt iets anders ivm code 1440:
      “Hij of zij die geen interesten of dividenden verkreeg of omdat de enige interesten die hij of zij verkreeg afkomstig zijn van gewone Belgische spaarboekjes en lager zijn dan 1.830 € of uitsluitend nog een aantal andere roerende inkomsten verkreeg, hoefde desbetreffende vakken niet aan te kruisen. Die andere roerende inkomsten zijn liquidatieboni, inkomsten uit de zogenaamde Leterme-bons (Staatsbons die op 4/12/2011 zijn uitgegeven) en verplicht aan te geven interesten van gewone Belgische spaarboekjes boven de 1.830 € waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden.”
      Zie http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130807/codes-1440-en-2440-verduidelijking-van-de-regels?setlang=1 .

     • Robokat
     • Er is geen tegenspraak tussen het artikel en de “uitleg” van FOD Financiën.

      De meeste Belgen vallen niet onder de uitzonderingen waarbij je het vak niet moet aankruisen. De uitzonderingen kan je grofweg samenvatten als volgt: “mensen die geen enkele intresten of dividenden hebben geïnd. De eerste 1.830 € inkomsten van gewone Belgische spaardeposito’s worden niet als interesten aangemerkt.

      Wie dus enkel een spaarrekening heeft en geen zichtrekening, moet de vakken niet aankruisen. Gezien zichtrekeningen vaak wel een minieme intrest uitkeren van enkele eurocenten en de meeste Belgen een zichtrekening hebben, was het grootste deel van de bevolking verplicht het vak aan te kruisen.

      Ik vrees dat de verduidelijking van de FOD enkel meer verwarring heeft gezaaid. Bovendien heeft het aankruisen van het vak 1440 –ook wanneer het uitzonderlijk niet moet– geen enkel negatief effect. Zelfs dan is die verklaring die je daar mee aflegt helemaal correct. In geval van twijfel was het beste advies om het vak sowieso aan te vinken.

     • Wim DW
     • Ik heb je advies gevolgd hoor :)
      Het artikel van FOD Financiën deed me weer twijfelen. Als die minieme interest op een zichtrekening inderdaad relevant is, en een voldoende reden is om code 1440 aan te kruisen, is het wel zeer misleidend dat FOD Financiën daar niets over zegt in hun artikel, en er totaal abstractie van maakt.

  • liesbet
  • Mijn tante verkocht, op aanraden van een bediende bij BNP paribas, in 2013 één of andere belegging. Het enige wat ik ervan terugvind tussen haar papieren is dat het om Puilaetco europe equity gaat. Wat dat juist inhoudt, weten wij niet want die zaken werden destijds door mijn inmiddels overleden oom aangekocht en de aankooppapieren en de info zijn nergens meer te vinden. Te zien op haar uittreksel, kreeg ze daar in de loop der jaren geen intrest op uitbetaald. Op het uittreksel van haar beleggersrekening, waarop het geld van de verkoop gestort werd, staat gewoon een bepaald bedrag en bovenaan staat ‘aan te geven bedrag’. Ik nam daaromtrent contact op met bnp paribas en volgens de bediende moet de opbrengst van die verkoop NIET worden aangegeven. Ik weet nu totaal niet ‘wat’ ik met dat bedrag moet doen : aangeven of niet ? En indien wel aangeven waar dan ? Tante ‘zit’ wel aan het brutobedrag van 20 020 euro intresten aangezien ze in 2012 meerdere kasbons met kapitalisatie met looptijd van 8 jaar en meer ontving….

   • Robokat
   • Ik kan geen specifiek persoonlijk advies geven. Maar over het algemeen is het bedrag van verkoop van een fonds zeker niet iets dat je moet aangeven. Enkel indien een meerwaardeheffing is toegepast bij de verkoop, komt dat stukje wel in aanmerking. Maar dat zou duidelijk afzonderlijk vermeld staan indien dit het geval is.

    • liesbet
    • bedankt voor je reactie : op haar uittreksel staat in elk geval niets afzonderlijk vermeld. Mijn tante kreeg de laatste 3 jaar geen belastingsbrief meer om in te vullen maar kreeg een voorstel van belastingsaangifte. Ging ze ermee akkoord, wat ze de vorige jaren deed, moest er niets gebeuren. Ik stel me nu wel de vraag als ze dit jaar terug zo’n voorstel krijgt, of we dan zelf aan de belastingsdienst een aangifteformulier moeten anavragen aangezien ze op dat voorstel niets kan invullen

     • Robokat
     • Het is afwachten hoe het voorstel van vereenvoudigde aangifte er dit jaar zal uitzien. Ik meen me toch te herinneren dat er een formulier bij zit dat je terug kan sturen met eventuele aanpassingen. Of via Tax-on-web.

      Maar liefst 725.000 mensen krijgen zo’n vereenvoudigde aangifte, maar hoe gaan ze dat oplossen met vak 1440? Iedereen toch nog een formulier laten terug sturen?

     • BigBank
     • Ik vermoed dat ze bij het voorstel van de belastingbrief in mei 2013 reeds code 1440 aanvinken

  • Robokat
  • Een lezer stelt een interessante vraag: “wat als je de verklaring code 1440 niet aankruist ?”.

   Wat de consequenties daarvan zijn, wordt in de toelichting bij de belastingbrief niet vermeld. Bekijken we de verklaring even van nabij:

   Ik verklaar dat ik geen andere dan de in mijn aangifte vermelde inkomsten heb verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4 pct.

   Als je dit omdraait, betekent het niet-aankruisen in feite dat je wel nog inkomsten hebt die in feite moeten onderworpen worden aan de bijkomende heffing, maar dat je die niet hebt aangegeven.

   Ik hoef daar geen tekeningetje bij te maken, veronderstel ik ?

   • Mouche
   • En hoeveel zijn er niet, die zelfs niet op de hoogte zijn hiervan en het over het hoofd zullen zien! Ik ken er toch die er absoluut niets van wisten en dus dit vakje niet zouden aangevinkt hebben als ik hun aandacht er niet op gevestigd had.

  • christel77
  • Als men alleen intresten heeft uit spaarrekeningen, boven de 20.020 €, moet men dan meer betalen?
   Ik dacht dat deze meetellen om te zien of als je de 20.020 € zou overschrijden alles waar 21% op betaald werd, de extra 4% erbij komt. Maar wie enkel en alleen spaarekeningen heeft??

   • Robokat
   • Hopelijk is dat een puur theoretische vraag, want wie meer dan 20.000 euro intrest op spaarrekeningen heeft, moet al ruim 1.000.000 euro op spaarrekeningen hebben staan. En dat is echt geen goed idee.

    Maar stel dat, dan ga je inderdaad geen 4% extra heffing betalen. En dan moet je dit in principe dus niet aangeven indien er reeds op correcte manier RV was afgehouden. En dat laatste is al bijna onmogelijk indien het geld over meerdere rekeningen is gespreid.

  • luc1961
  • Ik denk dat de meeste mensen Vak 7 niet zullen invullen en dat het een totale verwarring zal worden voor de fiscus.

  • christel77
  • Zeker, dat was een theoretische vraag, en, ik stond niet stil bij het feit dat je daarvoor een kapitaal van 1 Mio hebben moet!

   • Nadine Ekermans
   • Je moet 1 miljoen euro hebben op de bank,
    OF je moet maar de pech hebben dat je een kasbon van 120.000 euro hebt, die over acht jaar liep,
    met gekapitaliseerde opbrengsten, en waardoor je nu opeens met alle interest van de laatste jaren dit jaar naar boven komt, en dan kom je ook boven de 20.000 interest uit ..
    Dit is eigenlijk belasting met terugwerkende kracht, en je wordt door de fiscus nog eens aanzien als iemand met een groot vermogen ook.

  • Voice
  • Hoe zit dat voor mensen die een invaliditeitsuitkering krijgen. Wordt de winst uit beleggingen bij het bruto-inkomen geteld of worden deze apart belast. Echt belangrijk om weten. Als die samen gevoegd worden kan je de toegelaten barema overschrijden en de uitkering verliezen.

   • Al Fonds
   • De inkomsten uit werk ( lonen, werkloosheid, invaliditeit – Vak IV ) en de inkomsten uit kapitalen ( Vak VII ) worden niet samengeteld. Buiten enkele uitzonderingen werd er tot vorig jaar ook meestal niets ingevuld in Vak VII: intresten werden aan de bron getaxeerd als je in BE blijft en verder liberatoir. Diegenen die in het buitenland gingen beleggen, die vergaten het spijtig genoeg dikwijls…
    Hetzelfde voor de inkomsten van 2013: vanaf nu is het allemaal 25 % en weer liberatoir.
    Een invaliditeitsuitkering kan wel verschillen naargelang je alleenstande of gehuwd ( samenwonend ) bent.

  • Walter
  • In het begin van 2012 heeft de bank op enkele dividenden een onroerende voorheffing van 25% ingehouden (op de meeste is dit echter 21%. Kan je dit via de aangifte recupereren?

   • Robokat
   • Ja, maar dan moet je ALLES aangeven, incl de dividenden waarop 25% is afgehouden. Als het totaal minder dan 20020 euro is, zal men de 4% terugstorten.

    • Adnil
    • Ik verwijs naar mijn reactie van 30.04.2013 Robokat . Vorige jaren vulde ik bij Deel II van de aangifte roerende inkomsten onderworpen aan de RV steevast in voor mijn ouders met een klein pensioentje ( ook bijvoorbeeld studenten ) zodanig dat tot een bepaald bedrag deze bevrijdende RV kon gerecupereerd worden . Is dit voor nu ook nog van toepassing ? Via TAX on Web kan ik géén simulatie maken , krijg steeds foutcode . Via andere tax-simulator lukt dit wel en volgt zoals andere jaren een teruggave . Iemand ?

     • Robokat
     • Ja, daar verandert er niets, behalve dat je die codes nu in Deel 1 van de aangifte vindt. TOW bevat nog fouten en kan nog bepaalde dingen niet berekenen. Er zijn nog nieuwe versies van de berekeningsmotor onderweg (half mei en begin juni). Voor echt betrouwbare simulaties kan je dus best nog even geduld uitoefenen.

   • Robokat
   • Los van de algemene aangifteplicht, moet je (net zoals andere jaren) alle dividenden aangeven waarop er nog geen RV is afgehouden.
    Algemeen mag je er van uitgaan dat je bank het nodige doet om de RV af te houden, dus in de meeste gevallen is dit reeds gebeurd.
    Bij dividenden van coöperatieve aandelen is dit niet het geval en je moet die aangeven. De eerste 180 euro is wel vrijgesteld en die mag je aftrekken.
    Meerwaarde bij verkoop van obligaties (staatsbon) worden niet belast.

  • Maarten
  • Alvast bedankt voor de tips!
   Ik was de checkbox ivm de verklaring voor “<20.020 euro roerende inkomsten" in tax-on-web vergeten aan te vinken.
   Gelukkig kan dit jaar 1x de aangifte gewijzigd worden nadat de aangifte al is ingediend!

  • Frederik
  • Ik ben student en de inkomsten van mijn vakantiejob zitten (ver) onder de belastingvrije som. Ik heb in 2012 eveneens rente ontvangen op obligaties, moet ik deze ontvangen bruto rente in vak 1161-03 invullen om mijn roerende voorheffing terug te kunnen vorderen?

   • Robokat
   • Correct, zolang je onder het belastbaar minimum zit, kan je op die manier je RV terugkrijgen.

    • Sander
    • Wat is het belastbaar minimum voor 2013? (dus voor belastingsaangifte van volgend jaar)
     Dit om te weten of ik nog een vakantiejob zal kunnen doen deze zomer of niet, aangezien ik in september begin te werken

     • Robokat
     • Het belastingvrije minimum is 6.990 euro, maar dat wordt verhoogd tot 7.270 euro indien je totale inkomen lager is dan 25.990 euro.

  • Christian Ryckaert
  • Een artikel van advokaat Anton Van Zantbeek in De Tijd stelt dat je de verklaring in vak VII A 3
   ook mag aankruisen als je meer dan 20.020 euro roerende inkomsten hebt genoten .Maar in dat geval
   verklaar je op eer dat alle inkomsten die belastbaar waren aan 21%,ook de 4% rijkentaks aan de bron hebben ondergaan.Indien ook maar één eurocent belastbaar inkomen de 4% niet heeft ondergaan,mag je het kruisje niet zetten en moet je alle roerende inkomsten aangeven.
   Is zulks niet in tegenspraak met hetgeen u stelt i.v.m.de noodzaak om de code 1440/2440 aan te kruisen?

   • Robokat
   • De formulering die je bij code 1440 leest, is in feite vrij ingenieus.

    Je verklaart niet dat je niet meer dan 20.020 euro roerende inkomsten hebt. Je verklaart wel dat je geen roerende inkomsten hebt die nog aan de rijkentaks moeten onderworpen worden, behalve diegene die je zonet in de belastingbrief hebt aangegeven.

    De verklaring is dus bruikbaar voor wie < 20.020 euro roerende inkomsten (of reeds 4% heeft laten afhouden) (geen taks van 4%) of voor wie wel meer dan 20.020 roerende inkomsten heeft (en alles in zijn belastingbrief heeft aangegeven). Zelfs dan moet je code 1440 aanvinken, want je verklaart daarmee dat je geen inkomsten bent vergeten te vermelden en dat je aangifte volledig is. Zie de rode tekst in de afbeelding in het artikel hierboven.

    In alle gevallen moet je de code aanvinken, Anton Van Zantbeek heeft het niet bij het rechte eind.

  • Frederik
  • Hoe zit het met buitenlandse spaarrekeningen. Moet daar nu 15%, 21% of 25% roerende voorheffing op betaald worden. Ik dacht dat er een Europees rechtsbesluit was die discriminatie uitsloot, maar in de belastingsbrief staat er bij 15% wel “Belgische spaardeposito’s” geschreven. Het gaat niet om grote bedragen maar ik wil het toch correct doen.

  • Henri
  • Voor het grensbedrag 20 020, interesten van spaarrekeningen : gaat het om de interesten verworven over 2012 (worden vaak pas op je rekening geplaatst eerste bankwerkdagen van 2013) of gaat het om de interesten die begin januari 2012 op je rekening kwamen te staan (maar verworven werden over 2011) ?

  • Diederik
  • De omschrijving in de toelichting van wat dient te worden verstaan onder “nettobedrag” is niet helemaal duidelijk alnaargelang het gaat om de berekening van het grensbedrag van 20.020 € dan wel de aan te
   geven inkomsten in vak VII.
   Wat de berekening van het grensbedrag betreft definieert men het nettobedrag als het brutobedrag,na aftrek van de buitenlandse belasting maar inclusief de (belgische) roerende voorheffing én de innings- en bewaringskosten( deze laatste ook nog eens apart aan te geven bij nr.170 van rubriek E).
   Bij de verplicht aan te geven inkomsten dient men uit te gaan van werkelijk geïnde of verkregen bedragen na aftrek van eventuele buitenlandse belasting en zonder roerende voorheffing.
   Een andere berekeningswijze,zo te zien of zo bedoeld?
   Aansluitende vraag:
   Bijaldien men het grensbedrag overschrijdt en de inhouding aan de bron van 4% slechts voor een deel
   van inkomsten heeft plaats gehad:mag men dan überhaupt nog verzuimen deze laatste inkomsten aan te geven zoals voorzien in Vak VII-A-1-b)-2° en A-2-d)-2°b? Niet verplicht,me dunkt..

   • Robokat
   • Ik hoop dat je hier niet naar enige logica of consistentie op zoek bent?

    De berekening van je roerende inkomsten voor het grensbedrag van 20.020 euro gebeurt inderdaad met bedragen incl. de ingehouden RV. De term “nettobedrag” is in deze context wat misleidend. Voor de verplicht aan te geven inkomsten vraagt men het “werkelijk geïnde bedrag”, maar gezien je dat moet invullen in verschillende rubrieken, kan men het originele bedrag steeds terug samenstellen.

    Bedragen waarop reeds 4% heffing heeft plaatsgevonden ben je nooit verplicht te melden of mee te rekenen.

  • Sander
  • Als sutdent kan je normaal de roerende voorheffing die je betaalde op je rente terug krijgen door dit in te vullen op je belastingsbrief. Maar ik vraag me nu af hoe dit in elkaar zit in het jaar dat je afstudeert en begint te werken in september? Is er een bepaald bedrag dat je maximaal mag verdienen in de periode septempber – december om die roerende voorheffing nog terug te kunnen krijgen? Of hoe zit dit juist in elkaar?

  • Lievens
  • Een vraagje, wij hebben in 2012 een bruto-interest ontvangen van ongeveer 3500 euro op een spaarrekening. Er is aan de bron roerende voorheffing afgehouden op 3500 euro minus 1830 euro (vrijgesteld bedrag). Het is echter zo dat wij met twee zijn (mijn echtgenoot en ik) en dus eigenlijk allebei recht hebben op 1830 euro van RV vrijgestelde rente en dus in totaal 3660 euro rente zouden mogen ontvangen zonder RV (het was natuurlijk slimmer geweest om twee spaarrekeningen te openen). Hoe moeten we deze onterecht geheven rente terugbetaald krijgen via de belastingaangifte? Heb al allerlei simulaties geprobeerd, maar de onterecht geheven RV wordt in geen enkel scenario terugbetaald … :-(

  • Sloeberke
  • Blijkbaar hebben toch nog meer dan 1 miljoen Belgen jullie blog niet gelezen en de raad van Robokat niet opgevolgd. Zij “vergaten” dat bewuste vakje aan te kruisen…

   • Robokat
   • Die 1 miljoen Belgen slaat enkel op wie zijn belastingaangifte via TOW indiende. Bij de papieren aangiftes moet men dat nog tellen en zal het percentage niet correcte aangiftes nog veel hoger liggen.
    Hoeveel miljoenen euro zal het niet kosten om iedere foute aangifte recht te zetten? In het slechtste geval grijpt de belastingadministratie dit aan om willekeurige controles te doen. In het beste geval verleent men aan iedereen gratie.

  • luc1961
  • Er is blijkbaar grote verwarring omtrent die aangifte van de rijkentaks. Volgens een belastingseminarie die ik gevolgd heb in mei 2013 moest je zelfs code 1440 niet aanvinken indien men alleen inkomsten heeft uit spaarboekjes.

Geef een reactie

Leer Gratis Beleggen in 10 stappen...

Schrijf je nu in en ontvang het weekoverzicht

Ik ben niet geïnteresseerd in dit gratis aanbod...

Beleggen is een expertise op zich, daarom hebben we
een handleiding geschreven die je stapgewijs leert beleggen.

In de handleiding krijg je een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kun ik veilig beleggen?
 • Hoe werkt een obligatie, termijnrekening en fonds?
 • Analyseren van een fonds, hoe ga je te werk?
 • Hoe bouw ik een fondsenportefeuille op?
 • Beheer van een fondsenportefuille
 • + Gouden regels bij beleggen!