stickyimage

Aangifteplicht roerende inkomsten op belastingbrief

logo Aangifteplicht roerende inkomsten op belastingbriefVanaf 2013 moet je alle roerende inkomsten melden op je belastingbrief. Je leest het goed. Alle intresten en dividenden van termijnrekeningen, obligaties, aandelen of fondsen moeten voortaan op de belastingaangifte ingevuld worden.

Opgepast: de informatie in dit artikel is verouderd. De aangifteplicht is terug afgeschaft, lees hierover in dit artikel: belastingaangifte 2013 voor spaarders en beleggers..

Begrotingsmaatregelen

De fiscale maatregelen van de regering Di Rupo zijn al uitgebreid in de media aan bod gekomen. De meeste beleggers kennen intussen de grote lijnen. Zo is de roerende voorheffing verhoogd naar 21%. Daarnaast is er de Di Rupo taks van 4% voor wie in totaal meer dan 20.020 euro roerende inkomsten verwerft.

De banken moeten alle roerende inkomsten melden aan een centraal meldpunt. Dit meldpunt gaat na of je de grens van 20.020 euro overschrijdt en geeft dit dan door aan de fiscus. Omgekeerd zijn de gegevens van het meldpunt niet onbeperkt toegankelijk voor de fiscus. Een vorm van anonimiteit voor de spaarder met minder dan 20.000 euro roerende inkomsten?

 

Verborgen maatregel

Een andere maatregel heeft veel minder de pers gehaald. In 2013 moet je alle roerende inkomsten van 2012 in je belastingbrief aangeven. Hier is er geen minimum grens. Dus alle intresten en dividenden van termijnrekeningen, kasbons, obligaties, beleggingsfondsen enz… moeten in de belastingaangifte gemeld worden. Enkel inkomsten waarop geen RV wordt betaald vallen buiten deze aangifteplicht (bijvoorbeeld de eerste schijf van 1.830 euro op het spaarboekje) of waarop de 4% taks aan de bron werd afgehouden.

 

Waarom ??

Het centrale meldpunt zal reeds over deze gegevens beschikken. Waarom moet de burger dit dan nog eens in zijn belastingaangifte aangeven ? Het lijkt allemaal niet erg zinvol.

Bovendien was de bedoeling dat het meldpunt een soort drempel was, zodat de fiscus niet zonder gegronde reden in de gegevens van de kleine spaarder zou kunnen neuzen. Door de meldingsplicht in de belastingaangifte wordt dit totaal onderuit gehaald. Hierdoor is het meldpunt feitelijk totaal overbodig, en de banken zouden alles evengoed rechtstreeks aan de fiscus kunnen melden.

 

Rompslomp!

De gewone man in de straat, die misschien een paar bescheiden beleggingen heeft, wordt lastig gevallen met een overbodige administratieve maatregel. Want de overheid heeft als doelstelling om nooit gegevens aan burgers op te vragen indien ze er al zelf over beschikt.

De vereenvoudigde belastingaangifte voor gepensioneerden kan ook de vuilnisbak in. Het succesvolle project, waarbij vorig jaar 725.000 vereenvoudigde aangiftes werden verstuurd heeft geen zin meer, want wie heeft er nu geen enkele termijnrekening of andere belegging?

En dan spreken we nog niet eens van een belegger die over een goed gespreide portefeuille beschikt. Die heeft snel enkele tientallen termijnrekeningen, obligaties en fondsen. Zo’n belegger moet dus al een heuse boekhouding aanleggen om alle inkomsten netjes te kunnen opvolgen.

 

Conclusie

Ofwel is het meldpunt een drempel zodat de fiscus niet zonder grondige reden alles over je te weten komt. Maar dan is de aangifteplicht in de belastingaangifte overbodig. Omgekeerd maakt de aangifteplicht het meldpunt overbodig. En het geheel zet de administratieve vereenvoudiging van de belastingaangifte op de helling. Er zit schijnbaar geen enkele logica in deze twee maatregelen.

Tenzij … dit alles de voorbereiding is voor een vermogenskadaster. In mijn opinie lijkt alles er op te wijzen dat dit het geval is. Het is de enige logische verklaring voor de invoering van de aangifteplicht van roerende inkomsten waar je al belastingen hebt op betaald.

Wat dan vroeg of laat volgt is een vermogensbelasting. Geen belasting op de opbrengsten van je geld, maar een belasting op het bezit van geld.

Weinig mensen die ik aanspreek, kennen de nieuwe aangifteplicht. De pers besteedt hier ook niet veel aandacht aan. De potentiële consequenties van de aangifteplicht zijn niettemin enorm. De bewustwording van het brede publiek is een eerste stap om dit proces een halt toe te roepen.  Help mee en stuur de link naar dit artikel door naar je familie, vrienden en kennissen en vraag hen hetzelfde te doen. Gebruik de sociale media om naar dit artikel te verwijzen. Je kan dit eenvoudig doen via de ‘share’ balk links aan dit artikel. Het gaat tenslotte over ons kapitaal ! 
13 Reacties voor Aangifteplicht roerende inkomsten op belastingbrief
  • flintstone
  • mijn vader is 88 jaar en heeft al jaren zijn belastingsaangifte ingevuld met enkel een bedrag(je) van zijn overheidspensioen.

   Natuurlijk heeft hij nog wat spaargeld op rekeningen staan.
   Hij kan echter geen kranten meer lezen, tv met veel moeite.

   Hoe kan zo iemand nu zijn belastingaangifte gaan invullen volgens de nieuwe regeltjes ? Laat staan dat hij al zijn papieren al zou terugvinden. Of is het de bedoeling dat mensen weeral een beroep moeten doen op (minder betrouwbare) personen zodat die oudere bevolkingsgroep voor de zoveelste maal kan worden opgelicht ?

  • optibear
  • Mijn persoonlijk tip is: maak in april 2013 op tijd een afspraak voor het invullen van uw belastingsbrief bij uw lokaal controlepapier. Voordeel: het is gratis en je hebt minder kans op fouten. Immers, als zij het al niet weten en/of verkeerd doen?

  • luc1961
  • Natuurlijk moet je het pas invullen in uw aangifte in 2014 maar er is ook een hulplijn van de belastingen : 0257/25757.

  • Robokat
  • De verplichting is al van toepassing op alle inkomsten van 2012 (aanslagjaar 2013). Iedereen zou dus in principe al bezig moeten zijn met het aanleggen van zijn lijstje.

  • Mouche
  • Wat ik niet eerlijk vind is dat je wel al je inkomsten moet melden , maar niet de verliezen…die zouden eerlijkerwijze toch ook mogen afgetrokken worden!

  • optibear
  • @ Robokat:

   Op zichzelf ja, maar aangezien de wet weer op zijn Belgisch is, weet men pas ten vroegste in april 2013 wat men nu concreet nodig heeft voor zijn belastingsafgifte. En meestal weten ze het in de administratie niet vroeger dan dat het in de krant staat. Zegt veel over onze politici.

  • evita
  • Ik veronderstel dat de banken ons wel de nodige lijstjes zullen bezorgen, waarvoor we rijkelijk zullen kunnen betalen !
   Wat dacht je anders ?

  • vak
  • Op de meerwaarde gerealizeerd bij de verkoop van aandelenfondsen is er geen belasting.
   Moeten deze als roerende inkomsten in de belastingaangifte vermeld worden ?

  • flipke
  • @Robokat:

   Er zijn twee Belgische vastgoedbevaks die vrijgesteld zijn van RV omdat ze voor meer dan 60% beleggen in residentiëel vastgoed in België. Zou er dan voor dividenden van die bevaks ook geen aangifteplicht zijn?

  • Johan
  • Voor deze bevaks moet er inderdaad geen aangifte gedaan worden.
   Op deze vastgoedbevaks zijn er namelijk geen roerende voorheffingen (RV) van toepassing.

   Er zijn trouwens 3 vastgoedbevaks waar je geen roerende voorheffing moet betalen : Home Invest Belgium, Aedifica en Serviceflats.

  • Cisse RK
  • Di Rupotaks van 4% wordt geheven vanaf het bedrag netto geïndexeerde 20.020€ volgens de wet 28.12.2011 zie artikel 28. Het nettobedrag wordt verder bepaald door artikel 22§1.1°en 2° WIB92 m.a.w. verhoogd met roerende voor- heffing, m.a.w.wat de wet netto noemt(20.020€) is in onze spreektaal bruto!Wel een verschil dat 25% kan zijn!Mogelijk
   een groot verschil in onze portomonnee.

  • gab
  • Wat ik totaal oneerlijk vind is dat de regering de wetten wijzigt met TERUGWERKENDE KRACHT ! Er bestaat dus absoluut geen rechtszekerheid meer.Dit is bvb. zeker hier ( R.V. wijziging) het geval voor diegenen die KAPITALISATIEKASBONS hebben die bvb. reeds een aantal jaren lopen en die nu pas vervallen met alle gekapitaliseerde intresten over de verlopen jaren inbegrepen. Op al die intresten ( dus ook opgebouwd in het verleden) moet nu ineens meer betaald worden! DIT IS GEWOON SCHANDALIG!

Geef een reactie

Leer Gratis Beleggen in 10 stappen...

Schrijf je nu in en ontvang het weekoverzicht

Ik ben niet geïnteresseerd in dit gratis aanbod...

Beleggen is een expertise op zich, daarom hebben we
een handleiding geschreven die je stapgewijs leert beleggen.

In de handleiding krijg je een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kun ik veilig beleggen?
 • Hoe werkt een obligatie, termijnrekening en fonds?
 • Analyseren van een fonds, hoe ga je te werk?
 • Hoe bouw ik een fondsenportefeuille op?
 • Beheer van een fondsenportefuille
 • + Gouden regels bij beleggen!