Disclaimer

Algemeen

MijnKapitaal.be, hierna te noemen MijnKapitaal, verleent u hierbij toegang tot MijnKapitaal.be en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MijnKapitaal en derden zijn aangeleverd. MijnKapitaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De website MijnKapitaal, technieken en alle auteursrechten behoren toe aan MijnKapitaal. Door deze site te bekijken en de geboden teksten, afbeeldingen en andere materialen te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

De informatie op MijnKapitaal.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Wij verzoeken u, indien u jonger bent dan 18 jaar, uw ouders om toestemming te vragen voor akkoord met deze voorwaarden en ze u alle dingen uit te leggen die u niet begrijpt.

Beperkte aansprakelijkheid

De op MijnKapitaal.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MijnKapitaal.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op MijnKapitaal.be. MijnKapitaal oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. MijnKapitaal zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MijnKapitaal en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MijnKapitaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van MijnKapitaal.be op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

© 2012 - 2022 MijnKapitaal.be