Over HKDS

In de jaren 90 heb ik mijn spaarrekening bij een grootbank ingeruild tegen een bij een kleinere marktspeler. De volgende stap was het overhevelen van spaargeld naar kasbons en obligaties, die meer rendement boden.

Door gaandeweg mijn beleggingshorizon te verruimen en uiteindelijk op zoek te gaan naar beleggingen voor onbepaalde tijd, ben ik bij fondsen terechtgekomen.
Fondsensupermarkten bestonden toen nog niet, en ik werd klant bij verschillende banken. Zij gaven mij allemaal hun visie over wat ik moest kopen of verkopen. Het was voor mij vrij verwarrend, want de verschillende adviezen spraken elkaar tegen, en ik wist niet of de bank raad gaf in mijn voordeel dan wel in hun voordeel.

Er zat niets anders op dan volgens eigen inzichten een mooi gespreide portefeuille op te bouwen… tot die in 2008 ineenstortte. Opgeven en de boel verkopen leek mij niet de beste optie. Wel nam ik ruim de tijd om mijn eigen aanpak in vraag te stellen, en meteen op zoek te gaan naar een nieuwe. Op het Internet vond ik heel wat inspiratie; eigenlijk vond ik evenveel beleggingsstrategieën als er analisten zijn! Uiteindelijk hakte ik de knoop door, door mijn fondsenportefeuille in drie te verdelen, en elk stuk volgens een andere visie te beheren.

Het MijnKapitaal Mixerfonds is daar een van. Ondertussen blijf ik al doende bijleren.

© 2012 - 2020 MijnKapitaal.be