About the author

Related Articles

Abonneer
Laat het weten als er
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

27 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Victor
Victor
6 jaren geleden

Het is een goed initiatief van MK om een studie te doen over de mogelijke link van cijfers uit het verleden met de toekomst. Daar de screening cijfers van MK nogal uniek zijn, is het ook MK zelf die in eerste instantie de gegevens ( screening resultaten op verschillende datums) kan bezorgen.
Dit is gebeurt via de link ‘cijfers uit het verleden en toekomst’. Deze link geeft ons een excel data set met de screening gegevens van 31 fondsen en dit voor 3 start data.
Uit deze cijfers maakt MK dan een aantal conclusies waaronder: door goed presterende fondsen te selecteren krijg je een hogere kans op een goed resultaat.
Het is me niet duidelijk hoe MK uit deze excel data set deze conclusie heeft kunnen afleiden. Welke methodiek werd hiervoor gebruikt? Werden er b.v. correlatie testen uitgevoerd?
Als ik b.v. naar de AV3 cijfers met start datum 1-1-2000 kijk dan hebben de fondsen Black Rock emerging Europ en HSBC Indian een slecht rendement terwijl voor AV3 met start datum 1-1-2003 ze de beste rendementen hebben. Hieruit zou men dan kunnen besluiten ( verkeerdelijk?) dat om goede resultaten in de toekomst, best slecht presterende fondsen uit het verleden neemt.
Waren dit misschien de uitzonderingen die de regel bevestigen? Daarom is het gevaarlijk om de analyse maar te doen op enkele fondsen. Ik denk dat een correlatie test een beter algemeen beeld geeft van de sterkte van het verband tussen cijfers uit het verleden met die van de toekomt. De correlatie test met de excel functie CORRELATIE tussen de AV3 cijfers van 1-1-2000 en 1-1-2003 gaf als resultaat 0.26 wat duidt op een zwakke positieve correlatie.
Vandaar de vraag welke testen heeft MK uitgevoerd om tot hun conclusies te komen.
Dank bij voorbaat voor het antwoord.

Victor
Victor
6 jaren geleden
Antwoord aan  Redactie

De vraag was niet hoe dat Victor tot conclusies is gekomen, doch hoe MK tot deze conclusies is gekomen.

Victor
Victor
6 jaren geleden

Betreffende: Wij academici zijn van mening dat er geen enkele relatie bestaat tussen cijfers uit het verleden met die van de toekomst

Over dit onderwerp is er geen gebrek aan academische studies.
De volgende twee referenties geven een samenvatting van een aantal studies:
/1/Hot Hands, Cold Hands: Does Past Performance Predict Future Returns? van mei 2006 autheur: William G. Droms
/2/ Prediction of Future Performance of Mutual Funds on the Basis of Past Performance van mei 2016 auteurs: Goel Sweta en Mani Mukta

Referentie /1/ maakt o.a. de volgende conclussies:
The most important implication from performance persistence studies is that the historical performance of mutual funds contains useful information about future performance,
at least for one-year holding periods. Winners in one year tend to remain winners in the following year and losers have an even stronger tendency to remain losers
The studies consistently find that investment strategies based on investing in portfolios of fund winners outperform the average fund as well as portfolios consisting of fund losers
Evidence for longer-term performance persistence, such as two to four years, is much less clear, though generally it’s not as strong as short-term persistence
There is some suggestion that persistence may be sensitive to the period tested. Thus, findings of persistence need to be interpreted with caution, and should not be the sole or even
the most important criterion for selecting a mutual fund

Referentie /2/ maakt de volgende conclussie: About half of the study found no evidence of significant performance persistence in mutual funds

Samenvattend besluit ik dat er onder de academici geen consensus is over dit onderwerp, doch er is een meerderheid aan artikels die er op te wijzen dat cijfers uit het verleden, nuttig kunnen zijn voor de selectie van fondsen.

Opmerking:
Blijkbaar is er voor het bepalen van de” performance” ook geen consensus over welke parameter het best geschikt is.
Mogelijkheden zijn de Sharpe ratio, Treynor ratio, Alpha, …., Morningstar ratings ( sterren en analyst ), MK-Q en MK-Qbis
In ref /1/ wordt het type test aangegeven en dit was meestal de alpha indicator.

Victor
Victor
6 jaren geleden

Om te kunnen nagaan of de screening cijfers uit het verleden ‘bruikbaar’ zijn voor de toekomst is het nodig om screening cijfers te bekomen, genomen op verschillende data met voldoende tussenpozen. Mijn Kapitaal overschrijft echter de vorige uitgaven van de screening resultaten per kwartaal. Dit artikel verhelpt hier gedeeltelijk aan door screening resultaten te geven, genomen op verschillende ‘start data’ ( 1-1-2000, 1-1-2003 en 1-1-2006)
Mijn interpretatie van deze gegevens is dat voor de gegevens met b.v. start data 1-1-2000 en voor de periode van 5j , voor de bepaling van AV5 men metingen heeft uitgevoerd over de tijdspanne van 1-1-2000 tot 1-1-2009 en niet de tijdspanne van 1-1-1990 tot 1-1-2000. daar hiervoor nog geen NIW’s van deze fondsen beschikbaar waren.
Dus eigenlijk zijn de cijfers met de aangegeven start datum geen cijfers van het verleden t.o.v die startdatum, doch van de toekomst en bijgevolg niet bruikbaar voor de studie.
Waar maak ik hier ergens een fout in dit kommentaar?

Victor
Victor
6 jaren geleden
Antwoord aan  Redactie

De cijfers met start datum 1-1-2000 voor berekening van AV5 met AM120, gaan die over de periode 1-1-1990 tot 1-1-2000 of 1-1-2000 tot 1-1-2009?
Ik meen uit uw antwoord onrechtstreeks af te leiden 1-1-1900 tot 1-1-2000.
Dacht echter uit het artikel te kunnen afleiden dat u maar NIW’s had tot 1-1-2000

Victor
Victor
6 jaren geleden
Antwoord aan  Redactie

Mijn vraag had geen betrekking op de screening resultaten van 1/10/2017 doch deze waarvan de link in dit artikel van 29 jan 2016 is aangegeven met als naam link-naar-de-toekomst

Kaerius
Kaerius
8 jaren geleden

Opmerking / vraag ivm de screeningmethodolodie:

Enkele weken geleden heb ik kennis gemaakt met Mijn Kapitaal. Hier is veel werk ingestoken, met een schitterend resultaat, de screening tabellen zijn een ware goudmijn en de GOGI methodologie is echt een nuttig hulpmiddel bij het bepalen van je instapmoment.

Eén bemerking toch. Jullie kijken terug naar prestaties over vele periodes van één, drie, vijf, zeven en een half en tien jaar, telkens met intervallen van twee weken. Dit is écht een toegevoegde waarde ten opzichte van de standaardinformatie die je van de markt krijgt. Maar in deze methode wordt er evenveel gewicht gegeven aan periodes ver terug in de tijd als aan de meer recente periodes.

Bijvoorbeeld: de screening tabel bevat vaak 169 periodes van 3 jaar (AM3 = 169). Dat wil zeggen dat – als ik de methodologie goed begrepen heb – een driejarige periode die zowat zeven jaar geleden eindigde even zwaar doorweegt als de driejarige periode die in december 2015 afliep.

In eerste instantie wou ik de mixer en flexer gewoon overnemen in mijn eigen portefeuille, maar toen ik mijn huiswerk begon te maken, merkte ik dat enkele mixerfondsen de laatste twee, drie jaar benedengemiddeld of in het slechtst presterende kwartiel uit hun categorie (dus ten opzichte van gelijkaardige fondsen) vallen volgens de Morningstar criteria. F Gl Fundam Strat Balanc FTIF K € (LU0316494805) en Balanced Risk Alloc (Invesco) K € (LU0432616737) zijn hiervan voorbeelden. Dit kan een dipje zijn (hoewel, al drie jaar…) en meerdere oorzaken hebben, maar roept toch vragen op.

Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder relevant de historische prestaties, vandaar mijn vraag: enige mogelijkheid om de Mijn Kapitaal screening te verfijnen zodat we zowel de gemiddelde prestatie over alle gemeten periodes kunnen blijven aflezen, alsook de gemiddelde prestatie over de periodes (van 1, 3, 5, 7,5 en 10 jaar) die de voorbije drie jaar afliepen? De gegevens hebben jullie al, het is een kwestie van enkele extra kolommen in de screening…

peterdedonder
peterdedonder
8 jaren geleden

>> Ik heb er 31 willekeurig behouden
Van de hoeveel (waarvoor je cijfers had sedert 1/01/2000)?

Victor
Victor
8 jaren geleden

Cijfers van het verleden hulpmiddel bij de selectie van fondsen?
Verondersteld wordt dat fondsen die goed presteerden in het verleden ook in de toekomst tot de betere fondsen zullen behoren. Er wordt dus verondersteld dat er een positieve correlatie ( begrip uit de statistiek) zou zijn tussen de cijfers uit het verleden en deze van de toekomst.
Dit eens nagezien met de Excel functie CORRELATIE op de cijfers van de dataset link- naar- de -toekomst.excel voor de parameters AV5 en AV3 met het volgende resultaat:
Correlatie tussen 2000 en 2003 cijfers: 0.73 voor AV5 en 0.26 voor AV3
Correlatie tussen 2000 en 2006 cijfers: 0.18 voor AV5 en 0.91 voor AV3
Correlatie voor 2003 en 2006 cijfers: 0.44 zowel voor AV5 als AV4

Enkele gevolgtrekkingen
– Er is een positieve ( doch niet al te grote) correlatie tussen de cijfers uit het verleden met deze van de toekomst ( tenminste voor deze steekproef)
– De correlatie vermindert echter met de tijdverschil voor AV5. Voor AV3 is dit niet het geval. Is dit toevallig?

Opmerkingen
– Is een steekproef van 31 fondsen wel representatief (betrouwbaar) voor een populatie van ongeveer 15900 fondsen?
– Zou een steekproef met de ‘betere’ fondsen geen grotere correlatie laten zien?

hagi
hagi
8 jaren geleden

Blijft investissement deel uitmaken van de flexer nu het wat minder gaat de laatste maanden?

Redactie
8 jaren geleden
Antwoord aan  hagi

Ha, een oplettende lezer!

In het verre verleden haalde CI veel hogere rendementen dan nu, dat is zeker waar. Toch scoort dit fonds nog altijd vrij goed als je de verhouding rendement/risico berekent. Hierdoor past het zeker nog in de Flexer, die streeft naar beperking van de volatiliteit.

M.a.w. er zijn nog andere dingen belangrijk dan puur rendement.

Victor
Victor
8 jaren geleden

Ander alternatief om te ‘bewijzen’ dat cijfers uit het verleden bruikbaar zijn om de toekomst te voorspellen is om voor een bepaalde beleggingshorizon b.v. 3 jaar een selectie te maken uit de screening lijst met bepaalde criteria zoals PERC=100% en AV3 > een bepaald objectief en volatiliteit lager dan en bepaald niveau. U kiest deze waarden zo dat u bv in 2008 de selectie zou gemaakt hebben dit zou resulteren in een 10 tal ‘ beste ‘ fondsen. Indien u nu in 2016 dezelfde selectie zou maken hoeveel van deze beste fondsen zouden nog in de nieuwe selectie lijst overblijven? Behoren ze nog bij de ‘betere’ fondsen?

costaadeje
costaadeje
8 jaren geleden

Wat de thema of sectorfondsen betreft, veronderstel ik dat je hierin enkel kan investeren als het thema- of sectorfonds een serieuze dip kent?
Is het dan verstandig om bv nu te investeren in een sectorfonds zoals Blackroch Energy Fund met als ISIN-code LU0171301533 nu de olieprijs op één van zijn laagste punten ooit staat?

Redactie
8 jaren geleden
Antwoord aan  costaadeje

Uniek aan de situatie is dat bepaalde partijen via de lage olieprijzen proberen hun concurrentie te elimineren. Men verwacht in de sector heel wat faillissementen.

Aandelen van bedrijven die gedaald zijn kunnen altijd herstellen. Maar bij een failliet gaat die waarde definitief en onherstelbaar verloren. Wat het herstelpotentieel van zo’n fonds sterk kan beperken.

costaadeje
costaadeje
8 jaren geleden
Antwoord aan  Redactie

Het is en blijft dus een “grote” gok…misschien beleg je dan gewoon beter in Royal Dutch shell? Een sterk petroleumbedrijf in plaats van een resem petroleum/energiebedrijven die kunnen failliet gaan?

tr1981
8 jaren geleden

Denk dat er een foutje zit in de link naar de file.

grts

© 2012 - 2022 MijnKapitaal.be

27
0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x