RES-packs-tuttimus-promo NEW (ON 14/08 - OFF 30/09)

About the author

Robokat (Carl De Ridder)

Jaren geleden had ik niet veel interesse in financiele zaken, en vertrouwde vooral op mijn bankiers. Af en toe werd ik naar het kantoor geroepen waarbij de bankier vertelde dat ik best product X verkocht en het veel betere product Y aankocht. Wat ik dan vaak deed. Enkele malen haalde ik een bescheiden winst, af en toe ook wat verlies. Stilaan begon ik te beseffen dat ik de touwtjes in eigen handen moest nemen, wilde ik betere rendementen halen.

Related Articles

17 Comments

 1. 1

  Amber tree

  De kans is reëel dat de taks niet opbrengt wat Een dachten. Afschaffen gaan ze niet doen. De vraag is dus: hoeveel jaar vooraleer de grens van 50 000 is bereikt en de tax zelf 1% bedraagt.

  Roerende voorheffing op geen tijd verdubbeld en de TOB tax is net 30% verhoogt door de regering.

  Reply
 2. 2

  Koen

  Bent U wel zeker dat voor een gezin de regeling 2 x 500.000 euro is ?
  Moet je dan 2 verschillende effectenrekeningen hebben op naam van de individuele echtgenoot?
  Of kan 1 effectenrekening op beider naam?

  Reply
  1. 2.1

   Robokat (Carl De Ridder)

   De details zijn nog niet gekend, maar daar wordt algemeen wel van uitgegaan. Het zal dan vermoedelijk wel over 2 effectenrekeningen gaan. Maar afwachten tot de wetteksten gekend zijn vooraleer dit zeker is.

   Reply
 3. 3

  phil2

  Dank Robokat om dit thema aan te kaarten. Ik ben het vooral eens met uw slot. Waarin een regering met socialisten nooit geslaagd is, is de huidige centrumrechtse regering, en dan nog wel op voorstel van een liberale premier WEL in geslaagd, nl. in het invoeren van een VERMOGENSbelasting ! En deze zal, zoals Amber tree terecht vreest, op relatief korte tijd een grotere groep onder ons treffen en op een zwaardere manier, door het optrekken van het % taks. VERMOGENSbelasting knabbelt jaar in jaar uit aan je bezit dat opgebouwd is door vroeger al belaste inkomsten èn ongeacht of je gedurende het voorbije jaar iets verdiend of verloren hebt! Dit is een revolutionair negatieve evolutie! De minimaliserende ondertoon van het artikel valt me in die zin wel tegen. In dit verband vrees ik trouwens ook dat men op meer dan 1% van de gezinnen rekent om met die taks 254 miljoen € binnen te halen…

  Alsof de door de ECB opgelegde financiële repressie, waardoor het zuur verdiend spaargeld – verdiend via zwaar belaste arbeid – dagelijks daalt in waarde, al niet voldoende was! Ook nu wordt enkel het roerend vermogen getroffen en blijft onroerend vermogen buiten schot. Veruit het grootste deel van het vermogen van de Belgen is onroerend. Als men dan toch op de ‘miljonairs’ wil jagen, zou het veel rechtvaardiger zijn de lasten te verdelen over alle miljonairs in plaats van zich te focussen op de minderheid van miljonairs op basis van (enkel) roerend vermogen. Dan kan, als het dan toch moet, een lager % taks (bijkomend op de al zoveel andere belastingen op kapitaal) worden toegepast op een grotere ‘massa’.
  Ik vrees ook voor het effect op de huizenprijzen waardoor de nu al door de Nationale Bank voorspelde luchtbel nog vlugger zal tot stand komen.
  In plaats van de beleggers steeds maar hogere belastingen op te leggen en te ontmoedigen, zou het beleggen veel sterker moeten aangemoedigd worden zodat aldus meer burgers financieel onafhankelijker zouden worden en/of minder afhankelijk van de staatskas. Het hoofddoel van de meeste beleggers bestaat erin de koopkracht van het meestal via arbeid opgebouwde vermogen te behouden, wat toch een gerechtvaardigd doel is of niet soms?
  Allesbehalve “rechtvaardig”, die nieuwe belastingen!

  Reply
 4. 4

  corippo

  Ik kan me helemaal aansluiten bij de repliek van phil2. Robocat minimaliseert graag de impact van ‘kleine’ procenten. We hebben al de discussie gehad over de retrocessies waarbij het adagio van Robocat is “laat de anderen toch ook iets verdienen” Hiermee gaat hij de impact van die kleine procentjes uit de weg.
  De nieuwe Vermogensbelasting is mijn inziens ook volstrekt onrechtvaardig en viseert diegenen die ervoor kiezen hun geld actief te beleggen en niet in immo, kunst, juwelen, schilderijen of andere te steken. Hiermee dragen ze ook nog een klein steentje bij tot de actieve economie.
  En je mag er vergif op in nemen dat over enkele jaren ofwel de 0.15% omhoog gaat of het plafond van 500K naar beneden. Het kalfke zal een koe worden zoveel is zeker.

  Reply
  1. 4.1

   Al Fonds (Marc Person)

   Alhoewel onze politiekers nogal graag iets veranderen, kan je elke zaak zo in de wielen rijden.
   Toen pensioensparen zo’n 30 jaar geleden werd ingevoerd, was de commentaar van velen: op ‘t einde zullen ze die sommen zeker belasten, daar kan je vergif op innemen. Ondertussen zijn er al velen die heel wat belastingen hebben uitgespaard en vrij mooie sommen hebben ontvangen.

   Reply
   1. 4.1.1

    phil2

    Deze keer kan ik u niet volgen, Al Fonds.
    Ik zie echt niet de relatie tussen enerzijds pensioensparen die een positieve aanmoediging inhoudt om te voorzien in een appeltje voor de dorst en anderzijds een vermogensbelasting voor slechts een bepaalde groep belegd in (genoteerde) roerende effecten. Een vermogensbelasting komt neer op een confiscatie van een gedeelte van het bezit (cf. de historische GUTT-operatie) dat opgebouwd is op al reeds belast inkomen. Wat nu nog overkomt tot een ‘beperkte’ groep getroffenen, kan en zal, eens het systeem geïnstalleerd is en op basis van vroegere voorbeelden, vlug een veel grotere groep treffen !
    Het ontgaat me trouwens helemaal waarom het ONroerend vermogen andermaal wordt ontzien terwijl het genoegzaam gekend is dat het grootste deel van het Belgisch vermogen onroerend is ! Moeten we hieruit afleiden dat onze politici meer geïnvesteerd zijn in onroerende goederen ? Een spreiding van de taks over ALLE vermogenden had toegelaten de extra-belasting, bovenop de x maal verhoogde roerende voorheffing, beurstaks etc, aanvaardbaarder te houden.
    Op een gegeven moment wordt de steeds groter oplopende belastingdruk dusdanig dat men er genoeg van krijgt (wet van Lesaffer ?)…

    Reply
    1. 4.1.1.1

     Al Fonds (Marc Person)

     We hebben een grote staatsschuld die moet weggewerkt worden of er komen problemen van. De rentesneeuwbal weet je nog.
     Die schuld is ontstaan omdat vorige regeringen veel te veel hebben uitgegeven en de schulden hebben doorgeschoven naar de volgende generatie.
     Bovendien kost onze huidige staatsstructuur ons handen vol geld: hoeveel regeringen hebben wij hier eigenlijk in dat kleine landje. Topzwaar zouden ze zoiets noemen in een onderneming.
     Op de Olympische Spelen heb je een onderdeel: roeien acht met stuurman. In BE is het bijna 1 roeier met 8 stuurmannen die roepen.
     Moest men de onroerende belastingen verhogen dan zou de groep ontevredenen nog groter zijn.
     Het probleem: de echt grote kapitalen of de eigenaars van heel veel eigendommen kan men in de praktijk amper “te pakken” krijgen omdat die andere structuren gebruiken.

     Reply
 5. 5

  phil2

  Volledig akkoord Al Fonds met uw slotzin: de echt grote kapitalen of de eigenaars van heel veel eigendommen worden inderdaad niet door de effectentaks getroffen daar ze door hun grootte andere structuren kunnen gebruiken, waardoor eigenlijk enkel de middengroep getroffen wordt door die effectentaks. Dit voedt des te meer het ONrechtvaardigheidsgevoel dat men overhoudt aan de voorgenomen effectentaks !
  Ivm de onroerende belastingen, zie ik trouwens niet in waarom de “miljonairs” in onroerende goederen meer moeten ontzien worden dan deze in roerende goederen ! Een reden te meer om die effectentaks als ONrechtvaardig aan te voelen !
  Betere remedies voor de geciteerde problemen van te grote staatsschuld, o.m. gevoed door de te zware staatsstructuur lijken me o.m. : saneren van die zware structuur (o.m. naast de doorgevoerde vermindering van aantal ambtenaren, ook het aantal politieke vertegenwoordigers proportioneel verminderen), het beleggen eerder aanmoedigen (o.m. via vorming, niet langer in een slecht daglicht stellen door voornamelijk bepaalde groepen politici) dan ontmoedigen waardoor meer en meer mensen financieel onafhankelijker zouden worden én minder afhankelijk van allerlei staatssteun (via sociale zekerheid).

  Reply
 6. 6

  luc

  Ik denk ook dat die taks vlug 1% zal bedragen en onroerende goederen worden helemaal niet ontzien. In Vilvoorde hebben ze een paar jaar geleden de O.V. met 27% verhoogd op 1 jaar tijd !

  Reply
  1. 6.1

   Al Fonds (Marc Person)

   Je hoeft zeker niet op mijn vraag te antwoorden: Kom jij dan al in aanmerking met een belegging van meer dan 1.000.000 euro ?
   Dat was the point van mijn collega.

   Reply
 7. 7

  herman

  Kom jij dan al in aanmerking met een belegging van meer dan 1.000.000 euro ?
  Dat was the point van mijn collega.
  antwoord
  dat is totaal irrelevant
  je moet bewijzen dat je die 1.000.000 Euro niet hebt
  dus moeten all 11miljoen Belgen vanaf nu gaan opgeven wat ze wel hebben.
  zowel onroerend goed als je beleggingen als je verzekeringscontracten als rekeningen.
  Volgens sommige moet je zelfs een schatting gaan maken van je inboedel, inclusief eventuele juwelen ( dus ook je trouwring)

  Het vermogensregister is dan een feit .

  volgende stap is dan het verlagen van die 1.000.000 en het verhogen van dat % .

  ps
  een politicus kwam eens op de radio vertellen dat iedereen die in een villa woont , rijk is en bijgevolg extra zou belast moeten worden.
  ( het eerlijkheidsbeginsel )
  Men vroeg toen om er een bedrag op te kleven
  en toen was een villa elk gebouw dat meer dan 200.000 euro waard was

  dus hoe je vast met die 1.000.000
  binnenkort is het eerder 1

  Reply
  1. 7.1

   Robokat (Carl De Ridder)

   Onderaan het artikel stelde ik dat we streng zullen modereren. Op fora lees je immers heel veel desinformatie en MK wil niet daaraan bijdragen. Ik geef deze reactie toch vrij om ze te kunnen ontkrachten (waar je dit ook moge vandaan gehaald hebben).

   Momenteel is er geen enkele indicatie dat er een vermogensregister wordt aangelegd. Je moet dus helemaal niet opgeven wat je bezit, wie dat verspreidt is opzettelijk van slechte wil. De taks zal immers door de banken worden geind, net zoals ze nu al doen voor de RV. Dat gebeurt volledig anoniem.

   Je zal wel via een verklaring op eer in je belastingaangifte moeten aangeven of je over meer dan één effectenrekening beschikt en of het totaal meer dan de drempel bedraagt.

   Alle nieuwe reacties in deze aard (politiek, geruchten, cafépraat, …) zullen verwijderd worden. @herman: niet kwaad bedoeld naar jou toe.

   Reply
   1. 7.1.1

    juluscesar

    Er is en zal op dit moment dan geen vermogensregister zijn.
    Hoe verzamelde men dan de gegevens om te stellen dat minder dan 1% van de gezinnen meer dan 1 milj hebben op effecten rekeningen ?
    Kan mij wel voorstellen dat ze dit via taksen en zo een beetje kunnen inschatten….
    Toch lijkt dit cijfer voor mij eerder aan de lage kant gezien de klassieke banken voor dergelijke klanten toch speciale service centra( in de meeste steden) en diensten opzetten. Bij Dexia ..;euh Belfius voerde men zelfs reclame met de handtekeningen van die adviseurs. Hoeveel klanten zou één zo’n adviseur bedienen ?
    Vanuit de sector hoort/leest men dikwijls het cijfer dat het hier gaat om klanten met gem 1,7 milj ….
    Lijkt mij dus straf dat banken speciale diensten zouden ontwikkelen verspreid over het land om slecht 1% van de markt te bespelen; ook al brengt dit veel op.

    Reply
    1. 7.1.1.1

     Robokat (Carl De Ridder)

     De gegevens komen van de Nationale Bank van Belgie en zijn met een wetenschappelijke enquete opgebouwd. Vandaar dat de exacte rijkdom van de meest gefortuneerden niet zo nauwkeurig gekend is, die komen te weinig voor voor in de steekproef.

     Overigens heeft een gemiddeld gezin een netto vermogen van 206.000 euro (mediaan), dus met huis en al inbegrepen, minus schulden.

     De grote vermogens zitten dus bij een heel kleine groep. Maar alle pogingen om die groep meer te doen bijdragen, lopen atijd falikant af.

     Reply
     1. 7.1.1.1.1

      Al Fonds (Marc Person)

      Men weet bijna nauwkeurig hoeveel huizen er in BE staan en wat die zoal waard zijn. De Nationale bank weet ook hoeveel geld er op de rekeningen (globaal) van de Belgen staat.
      Tel die twee samen en deel door het aantal Belgen en je krijgt de mediaan.
      Vanaf dan wordt het giswerk.
      Volgens de Wet van Pareto (en da’s geen politieker) bezit 20% zowat 80% van de rijkdom. In grote groepen blijkt dat altijd zo te zijn: als je een klantenbestand hebt, dan is 20% van de klanten verantwoordelijk voor 80% van jouw omzet.
      Al diegenen die poneren dat ze binnenkort alle effectenrekeningen gaan aanpakken, zelfs die met 1 euro, die zeggen zo maar wat. Ik denk dat dat politiek niet haalbaar is, tenzij je kamikaze-politieker zou zijn. En… op die manier zouden de echte rijken weer niet mee betalen.
      Arbeid verander je zo maar niet. Emigreren is sneller gezegd dan gedaan. Geld is echter met één druk op de knop van jouw PC weg naar…

     2. Robokat (Carl De Ridder)

      Ik moet collega Marc toch even tegenspreken. De mediaan is niet het totaal gedeeld door het aantal, maar zegt dat er evenveel gezinnen meer als minder hebben.

      De mediaan van de vermogens van de gezinnen is 206.000 euro terwijl het gemiddelde van de vermogens 338.000 euro is. Ook dat wijst er op dat een kleine groep het gemiddelde heel sterk naar boven trekt.

      Overigens zegt de studie dat 20% van de gezinnen 61,2% van de totale vermogens bezit. Pareto heeft niet altijd gelijk 🙂

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2012 - 2017 MijnKapitaal.be