RES-packs-tuttimus-promo NEW (ON 14/08 - OFF 30/09)

About the author

Robokat (Carl De Ridder)

Jaren geleden had ik niet veel interesse in financiele zaken, en vertrouwde vooral op mijn bankiers. Af en toe werd ik naar het kantoor geroepen waarbij de bankier vertelde dat ik best product X verkocht en het veel betere product Y aankocht. Wat ik dan vaak deed. Enkele malen haalde ik een bescheiden winst, af en toe ook wat verlies. Stilaan begon ik te beseffen dat ik de touwtjes in eigen handen moest nemen, wilde ik betere rendementen halen.

Related Articles

0 Comments

 1. 1

  Pierre

  Zeer duidelijk! Bedankt voor de toelichting.
  Wat met het invullen van de levensverzekeringen (Tak 21) ?
  Mijn bank liet mij weten in te vullen dat het contract in België is afgesloten, maar die keuzemogelijkheid bestaat er niet.
  Een bizarre situatie. Hoe weet men dat de maatschappij geen filiaal van een buitenlandse maatschappij in België is? Wat hoopt men hiermee te bereiken? De 2% taks is toch betaald? En na 8jaar geen RV. Wat is het verschil met een contract afgesloten bij een Belgische verzekeraar?

  Reply
  1. 1.1

   Robokat

   Waarom moet je buitenlandse tak21 moet aangeven? De fiscus wil een idee krijgen van alle vermogens die je in het buitenland hebt. Veel “grijs” geld circuleert immers in buitenlandse levensverzekeringen en in de toekomst zal men daar wellicht wat vraagtekens bij plaatsen.

   Reply
  2. 1.2

   Robokat

   Aanvulling: enkel buitenlandse levensverzekeringen moet je aangeven. Je doet dit in vak XIII. Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland.

   Je moet code 1076 aanvinken en daaronder moet je dan “Naam en voornaam van de verzekeringnemer” en “Land waar de verzekering werd afgesloten” invullen.

   Reply
 2. 2

  Kleine Garnaal

  Moeilijk doen, om moeilijk te doen. Ben blij dat het vinkje volstaat 🙂 Wederom zeer nuttig artikel!

  Reply
 3. 3

  Al Fonds

  Je kan “vinkje” ook positief bekijken. Vele beleggers zijn met soms vrij grote sommen naar meestal Luxemburg vertrokken.
  Hier in Belgie ( en andere landen ) is men op dit moment de ene deur achter de andere aan ‘t sluiten. Dat vinkje geeft je nu een “vrijgeleide” om binnenkort met die euro’s terug te komen zonder dat ze daar veel vragen over kunnen stellen. Je vermelde al jaren op je aangifte dat die centen daar waren…

  Reply
  1. 3.1

   Robokat

   Vervelende vragen over de oorsprong van het geld kunnen ze natuurlijk altijd stellen …

   Reply
 4. 4

  Bloemkool

  Hartelijk dank voor dit uitstekende artikel!

  Reply
 5. 5

  liesbet

  Moet men bij de berekening van de intresten rekening houden met de BRUTO intresten of met de werkelijk ontvangen NETTO intresten ? Telt het totaal van de ontvangen intresten op gereglementeerde spaarrekeningen mee voor de korf van 20 020 euro of moet enkel het gedeelte boven het vrijgestelde gedeelte worden meegeteld ? Alvast bedankt…

  Reply
  1. 5.1

   Robokat

   Je moet dus wel degelijk met de bruto bedragen rekenen, d.w.z. de netto bedragen terug verhoogd met de (werkelijke en/of fictieve) roerende voorheffing.

   Enkel het gedeelte boven het vrijgestelde gedeelte van de spaarrekening moet worden meegeteld.

   Reply
   1. 5.1.1

    Adnil

    Ik denk dat , voor de volledigheid , het in wel bepaalde gevallen ( lage inkomens , uitkeringsgerechtigden , studenten ) wel aangewezen kan zijn om de roerende inkomsten lager dan 20020 € én waarop BV is ingehouden toch op te nemen in de aangifte omdat door het ” lage inkomens ” de RV geheel of gedeeltelijk kan gerecupereerd worden via de aangifte . Dus .. simulatie maken is aangewezen .

    Reply
    1. 5.1.1.1

     Sander

     Wat wordt hier bedoeld met ‘lage inkomens’ (welk bedrag?), want als schoolverlater heb je natuurlijk een laag jaarinkomen in het jaar dat je afstudeert, aangezien dit maar van september tot december is.
     Want dan kan je deze roerende inkomsten misschien alsnog recupereren..

     Reply
   2. 5.1.2

    liesbet

    Bedankt, Robokat….

    Reply
 6. 6

  jhn

  dit hebben we alvast onder de knie 😉

  kunnen jullie hier nog een stukje bij breien over de aangifte van camignac?
  moet dit voor alle soorten van dit fondsen huis?
  ik heb ik 2012 2 fondsen van hen gekocht, en van het ene een stuk verkocht.
  wat moet ik dan invullen?

  Reply
  1. 6.1

   Robokat

   Een update van de artikels over de aangifte van Carmignac en Ethna fondsen is in voorbereiding. Die komen er aan zodra we over alle relevante informatie beschikken.

   Reply
 7. 7

  evita

  Robokat, je bent een schat ! Bedankt voor de hulp !

  Reply
 8. 8

  Darts

  Hoe zit het wanneer men een keuzedividend voorgesteld kreeg, de keuze tussen cash of bijkomende aandelen. Vaak is dit dan nog een aantal aandelen en de overschot in cash.

  Reply
  1. 8.1

   Robokat

   Bij dividend in aandelen betaal je toch altijd RV. Men doet alsof men cash uitkeert en trekt er de RV van af. Dat netto bedrag wordt dan geherinvesteerd in de nieuwe aandelen. Of je nu het dividend in aandelen ontvangt of in cash, maakt dus geen verschil.
   Bij buitenlandse aandelen is dat wel heel wat complexer, daar ga ik me niet aan wagen.

   Reply
 9. 9

  Wim

  Bedankt voor de toelichting. Nog één vraagje….
  Als je niet meer dan 20.020 Euro roerende inkomsten hebt dan volstaat het in rubriek 3 het betreffende vinkje aan te duiden. Heb ik het dan goed begrepen dat je in rubriek 1 en 2 geen enkel bedrag moet invullen? Is enkel je verklaring in rubriek 3 is dan voldoende?

  Reply
  1. 9.1

   Robokat

   Voor de meeste mensen is dat correct.
   Het is wel mogelijk dat je in rubriek 2 een aantal dingen moet invullen omdat je bvb. intresten hebt ontvangen waarop nog geen RV werd toegepast. Bvb. als je Carmignac of Ethna fondsen bezit.
   Maar dat heeft in feite niets te maken met bovenstaande aangifteplicht, maar dat is iets voor wie vroeger ook al deel 2 van de belastingaangifte moest invullen. Voor de meeste mensen dus niet van toepassing.

   Reply
 10. 10

  jhn

  ik zit hier eens te kijken op de carmignac site, vorig jaar is PATRIMOINE gedeeld door 10!
  wat nu?
  ik heb het eens geprobeerd met de oude waardes, dat zag er aannemelijk uit qua bedrag, maar is dat juist?

  Reply
  1. 10.1

   Robokat

   Even geduld, het artikel over Carmignac is in redactie.

   Reply
 11. 11

  Wim

  Bedankt robocat.
  In het geval je meerde spaarrekeningen hebt waarvan het totaal aan uitgekeerde intrest de 1830 Euro overschrijdt, heb je dus wel aangifte plicht ondanks dat je de 20.020 Euro niet overschrijdt met al je beleggingen. Waar moet er in voorkomend geval het bedrag boven de 1830 Euro dan ingevuld worden?
  Naast dat bedrag dat je moet invullen moet je dan ook de verklaring onder rubriek 3 invullen dat je niet boven de 20.020 Euro komt. Het “vergeten” invullen van het bedrag boven de vrijstelling is misschien naar de toekomst toe geen optie meer als dit door de banken aan de fiscus gaat gemeld worden of is dit register of centraal meldpunt nu van de baan?

  Reply
  1. 11.1

   Robokat

   Intresten van spaarrekeningen boven 1830 euro moet je invullen in rubriek 2 c, code 1151 / 2151.

   Het centraal meldpunt is opgedoekt. Maar het idee van een “register van spaarrekeningen” is zoals het monster van Loch Ness: het duikt op geregelde tijdstippen terug op. Toch is het oppassen met dingen te “vergeten”, want de verjaring is pas na 5 jaar.

   Reply
   1. 11.1.1

    Wim DW

    Als je niets hebt in te vullen in dit Vak VII, enkel interest op spaarboekjes boven de 1830 euro (in rubriek 2 c), moet je dan de verklaring in rubriek 3 aankruisen? Ik zou denken van niet. Want er staat: “Indien u (aangegeven of niet aangegeven) inkomsten als bedoeld in de rubrieken gemerkt met (+/-) hebt verkregen, moet u ook onderstaande verklaring afleggen.” En dat is niet het geval, want rubriek 2 c is NIET gemerkt met (+/-), maar met (+). Dus moet je in dit geval de verklaring in rubriek 3 NIET aankruisen. Akkoord?

    Reply
    1. 11.1.1.1

     Robokat

     Het is niet omdat je niets moet aangeven, dat je geen inkomsten hebt die onder één van de (+/-) rubrieken valt. Het bezitten van een zichtrekening waarop 1 eurocent rente is uitgekeerd, volstaat om verplicht te zijn de verklaring af te leggen.

     Overigens kan je perfect vak 1440 aankruisen, zelfs als je in het uitzonderlijke geval verkeert dat dit niet moet. Er zijn geen negatieve gevolgen verbonden met het afleggen van de verklaring en je legt zo ook geen verkeerde verklaring af. Het niet aankruisen daarentegen kan de aandacht van de fiscus trekken.

     Reply
    2. 11.1.1.2

     Wim DW

     Dat begrijp ik niet goed… Je schrijft: “Het bezitten van een zichtrekening waarop 1 eurocent rente is uitgekeerd, volstaat om verplicht te zijn de verklaring af te leggen.” Valt de intrest op een zicht- (of spaar)rekening dan onder één van de rubrieken gemerkt met (+/-) ? Welke rubriek dan?
     Ik ging er van uit dat deze intresten NIET onder één van deze rubrieken vallen:
     1.a) nee, want deze intresten zijn niet belastbaar aan 25%
     1.b) nee, want deze intresten zijn niet belastbaar aan 21%
     1.c) 1° nee, want er is nog geen roerende voorheffing (van 15%) ingehouden (want intrest per spaarboekje 1830 euro), dan heb je geen inkomsten “als bedoeld in de rubrieken gemerkt met (+/-). En dan moet je de verklaring niet aankruisen, lijkt me?
     (Uiteraard is het steeds mogelijk om iets TOCH te doen dat je niet MOET doen, daar heb je gelijk in).

     Iets anders: In dit Vak VII staat steeds de term ‘gewone Belgische spaardeposito’s’. Gaat dat enkel over de spaarrekeningen (zoals ik dacht), of ook over de zichtrekeningen? Telt de intrest op zichtrekeningen (al is dat niet veel) mee om te bepalen of je boven of onder de vrijstelling zit?

     Reply
     1. 11.1.1.2.1

      Robokat

      Op een zichtrekening betaal je roerende voorheffing op de intresten (vroeger 21%, nu 25%). Gezien vrijwel iedereen een zichtrekening heeft en veel banken een minuscule rente uitbetalen op die zichtrekening, is dat alleen al een reden om vak 1440 aan te kruisen.

      Spaardeposito’s = spaarrekeningen. Intrest op zichtrekeningen tellen echter mee om je totale roerende inkomsten te bepalen.

    3. 11.1.1.3

     Wim DW

     In het artikel bovenaan staat “Vrijwel iedereen(*) moet code 1440/2440 aankruisen”. Ook Robokat zegt dit. Echter: het artikel op de website van financiën zegt iets anders. Bv. wie valt onder 3.A of 3.C in het artikel, moe(s)t de code niet aankruisen. zie http://financien.belgium.be/nl/binaries/FAQ_1440_NL_tcm306-225679.pdf .

     FOD Financiën zegt iets anders ivm code 1440:
     “Hij of zij die geen interesten of dividenden verkreeg of omdat de enige interesten die hij of zij verkreeg afkomstig zijn van gewone Belgische spaarboekjes en lager zijn dan 1.830 € of uitsluitend nog een aantal andere roerende inkomsten verkreeg, hoefde desbetreffende vakken niet aan te kruisen. Die andere roerende inkomsten zijn liquidatieboni, inkomsten uit de zogenaamde Leterme-bons (Staatsbons die op 4/12/2011 zijn uitgegeven) en verplicht aan te geven interesten van gewone Belgische spaarboekjes boven de 1.830 € waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden.”
     Zie http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130807/codes-1440-en-2440-verduidelijking-van-de-regels?setlang=1 .

     Reply
     1. 11.1.1.3.1

      Robokat

      Er is geen tegenspraak tussen het artikel en de “uitleg” van FOD Financiën.

      De meeste Belgen vallen niet onder de uitzonderingen waarbij je het vak niet moet aankruisen. De uitzonderingen kan je grofweg samenvatten als volgt: “mensen die geen enkele intresten of dividenden hebben geïnd. De eerste 1.830 € inkomsten van gewone Belgische spaardeposito’s worden niet als interesten aangemerkt.

      Wie dus enkel een spaarrekening heeft en geen zichtrekening, moet de vakken niet aankruisen. Gezien zichtrekeningen vaak wel een minieme intrest uitkeren van enkele eurocenten en de meeste Belgen een zichtrekening hebben, was het grootste deel van de bevolking verplicht het vak aan te kruisen.

      Ik vrees dat de verduidelijking van de FOD enkel meer verwarring heeft gezaaid. Bovendien heeft het aankruisen van het vak 1440 –ook wanneer het uitzonderlijk niet moet– geen enkel negatief effect. Zelfs dan is die verklaring die je daar mee aflegt helemaal correct. In geval van twijfel was het beste advies om het vak sowieso aan te vinken.

     2. Wim DW

      Ik heb je advies gevolgd hoor 🙂
      Het artikel van FOD Financiën deed me weer twijfelen. Als die minieme interest op een zichtrekening inderdaad relevant is, en een voldoende reden is om code 1440 aan te kruisen, is het wel zeer misleidend dat FOD Financiën daar niets over zegt in hun artikel, en er totaal abstractie van maakt.

 12. 12

  liesbet

  Mijn tante verkocht, op aanraden van een bediende bij BNP paribas, in 2013 één of andere belegging. Het enige wat ik ervan terugvind tussen haar papieren is dat het om Puilaetco europe equity gaat. Wat dat juist inhoudt, weten wij niet want die zaken werden destijds door mijn inmiddels overleden oom aangekocht en de aankooppapieren en de info zijn nergens meer te vinden. Te zien op haar uittreksel, kreeg ze daar in de loop der jaren geen intrest op uitbetaald. Op het uittreksel van haar beleggersrekening, waarop het geld van de verkoop gestort werd, staat gewoon een bepaald bedrag en bovenaan staat ‘aan te geven bedrag’. Ik nam daaromtrent contact op met bnp paribas en volgens de bediende moet de opbrengst van die verkoop NIET worden aangegeven. Ik weet nu totaal niet ‘wat’ ik met dat bedrag moet doen : aangeven of niet ? En indien wel aangeven waar dan ? Tante ‘zit’ wel aan het brutobedrag van 20 020 euro intresten aangezien ze in 2012 meerdere kasbons met kapitalisatie met looptijd van 8 jaar en meer ontving….

  Reply
  1. 12.1

   Robokat

   Ik kan geen specifiek persoonlijk advies geven. Maar over het algemeen is het bedrag van verkoop van een fonds zeker niet iets dat je moet aangeven. Enkel indien een meerwaardeheffing is toegepast bij de verkoop, komt dat stukje wel in aanmerking. Maar dat zou duidelijk afzonderlijk vermeld staan indien dit het geval is.

   Reply
   1. 12.1.1

    liesbet

    bedankt voor je reactie : op haar uittreksel staat in elk geval niets afzonderlijk vermeld. Mijn tante kreeg de laatste 3 jaar geen belastingsbrief meer om in te vullen maar kreeg een voorstel van belastingsaangifte. Ging ze ermee akkoord, wat ze de vorige jaren deed, moest er niets gebeuren. Ik stel me nu wel de vraag als ze dit jaar terug zo’n voorstel krijgt, of we dan zelf aan de belastingsdienst een aangifteformulier moeten anavragen aangezien ze op dat voorstel niets kan invullen

    Reply
    1. 12.1.1.1

     Robokat

     Het is afwachten hoe het voorstel van vereenvoudigde aangifte er dit jaar zal uitzien. Ik meen me toch te herinneren dat er een formulier bij zit dat je terug kan sturen met eventuele aanpassingen. Of via Tax-on-web.

     Maar liefst 725.000 mensen krijgen zo’n vereenvoudigde aangifte, maar hoe gaan ze dat oplossen met vak 1440? Iedereen toch nog een formulier laten terug sturen?

     Reply
    2. 12.1.1.2

     BigBank

     Ik vermoed dat ze bij het voorstel van de belastingbrief in mei 2013 reeds code 1440 aanvinken

     Reply
 13. 13

  Robokat

  Een lezer stelt een interessante vraag: “wat als je de verklaring code 1440 niet aankruist ?”.

  Wat de consequenties daarvan zijn, wordt in de toelichting bij de belastingbrief niet vermeld. Bekijken we de verklaring even van nabij:

  Ik verklaar dat ik geen andere dan de in mijn aangifte vermelde inkomsten heb verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4 pct.

  Als je dit omdraait, betekent het niet-aankruisen in feite dat je wel nog inkomsten hebt die in feite moeten onderworpen worden aan de bijkomende heffing, maar dat je die niet hebt aangegeven.

  Ik hoef daar geen tekeningetje bij te maken, veronderstel ik ?

  Reply
  1. 13.1

   Mouche

   En hoeveel zijn er niet, die zelfs niet op de hoogte zijn hiervan en het over het hoofd zullen zien! Ik ken er toch die er absoluut niets van wisten en dus dit vakje niet zouden aangevinkt hebben als ik hun aandacht er niet op gevestigd had.

   Reply
 14. 14

  christel77

  Als men alleen intresten heeft uit spaarrekeningen, boven de 20.020 €, moet men dan meer betalen?
  Ik dacht dat deze meetellen om te zien of als je de 20.020 € zou overschrijden alles waar 21% op betaald werd, de extra 4% erbij komt. Maar wie enkel en alleen spaarekeningen heeft??

  Reply
  1. 14.1

   Robokat

   Hopelijk is dat een puur theoretische vraag, want wie meer dan 20.000 euro intrest op spaarrekeningen heeft, moet al ruim 1.000.000 euro op spaarrekeningen hebben staan. En dat is echt geen goed idee.

   Maar stel dat, dan ga je inderdaad geen 4% extra heffing betalen. En dan moet je dit in principe dus niet aangeven indien er reeds op correcte manier RV was afgehouden. En dat laatste is al bijna onmogelijk indien het geld over meerdere rekeningen is gespreid.

   Reply
 15. 15

  luc1961

  Ik denk dat de meeste mensen Vak 7 niet zullen invullen en dat het een totale verwarring zal worden voor de fiscus.

  Reply
  1. 15.1

   Robokat

   Of een vrijgeleide om willekeurige controles te doen ?

   Reply
 16. 16

  christel77

  Zeker, dat was een theoretische vraag, en, ik stond niet stil bij het feit dat je daarvoor een kapitaal van 1 Mio hebben moet!

  Reply
  1. 16.1

   Nadine Ekermans

   Je moet 1 miljoen euro hebben op de bank,
   OF je moet maar de pech hebben dat je een kasbon van 120.000 euro hebt, die over acht jaar liep,
   met gekapitaliseerde opbrengsten, en waardoor je nu opeens met alle interest van de laatste jaren dit jaar naar boven komt, en dan kom je ook boven de 20.000 interest uit ..
   Dit is eigenlijk belasting met terugwerkende kracht, en je wordt door de fiscus nog eens aanzien als iemand met een groot vermogen ook.

   Reply
 17. 17

  Voice

  Hoe zit dat voor mensen die een invaliditeitsuitkering krijgen. Wordt de winst uit beleggingen bij het bruto-inkomen geteld of worden deze apart belast. Echt belangrijk om weten. Als die samen gevoegd worden kan je de toegelaten barema overschrijden en de uitkering verliezen.

  Reply
  1. 17.1

   Al Fonds

   De inkomsten uit werk ( lonen, werkloosheid, invaliditeit – Vak IV ) en de inkomsten uit kapitalen ( Vak VII ) worden niet samengeteld. Buiten enkele uitzonderingen werd er tot vorig jaar ook meestal niets ingevuld in Vak VII: intresten werden aan de bron getaxeerd als je in BE blijft en verder liberatoir. Diegenen die in het buitenland gingen beleggen, die vergaten het spijtig genoeg dikwijls…
   Hetzelfde voor de inkomsten van 2013: vanaf nu is het allemaal 25 % en weer liberatoir.
   Een invaliditeitsuitkering kan wel verschillen naargelang je alleenstande of gehuwd ( samenwonend ) bent.

   Reply
 18. 18

  Walter

  In het begin van 2012 heeft de bank op enkele dividenden een onroerende voorheffing van 25% ingehouden (op de meeste is dit echter 21%. Kan je dit via de aangifte recupereren?

  Reply
  1. 18.1

   Robokat

   Ja, maar dan moet je ALLES aangeven, incl de dividenden waarop 25% is afgehouden. Als het totaal minder dan 20020 euro is, zal men de 4% terugstorten.

   Reply
   1. 18.1.1

    Adnil

    Ik verwijs naar mijn reactie van 30.04.2013 Robokat . Vorige jaren vulde ik bij Deel II van de aangifte roerende inkomsten onderworpen aan de RV steevast in voor mijn ouders met een klein pensioentje ( ook bijvoorbeeld studenten ) zodanig dat tot een bepaald bedrag deze bevrijdende RV kon gerecupereerd worden . Is dit voor nu ook nog van toepassing ? Via TAX on Web kan ik géén simulatie maken , krijg steeds foutcode . Via andere tax-simulator lukt dit wel en volgt zoals andere jaren een teruggave . Iemand ?

    Reply
    1. 18.1.1.1

     Robokat

     Ja, daar verandert er niets, behalve dat je die codes nu in Deel 1 van de aangifte vindt. TOW bevat nog fouten en kan nog bepaalde dingen niet berekenen. Er zijn nog nieuwe versies van de berekeningsmotor onderweg (half mei en begin juni). Voor echt betrouwbare simulaties kan je dus best nog even geduld uitoefenen.

     Reply
 19. 19

  jhn

  wij zitten dus onder de 20020 euro, dus wij moeten dat vakje aanvinken.
  so far so good.
  is het daarmee gedaan?

  maar wat met dividenden van (cooperatieve) aandelen.
  bij sommigen is daar al 21% afgehouden bij andere niet.

  ik geef een voorbeeld:
  wij ontvingen:
  70 euro
  320 euro
  100 euro
  19 euro (dividend uit fonds)
  ik heb ook nog een leterme staatsbon verkocht 2400 belegd, 2592,81 teruggekregen: winst 192,81
  wat moet ik nu aangeven?

  ik weet het echt niet hoe ik dit moet berekenen.

  deze link helpt mij ook niet want ik snap het voorbeeld niet en is niet volledig voor mijn voorbeeld.
  http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/structuur/vennootschapsvormen/Cooperatieve_vennootschappen/Erkenning/Voordelen/#.UaIB80q0OSo

  Reply
  1. 19.1

   Robokat

   Los van de algemene aangifteplicht, moet je (net zoals andere jaren) alle dividenden aangeven waarop er nog geen RV is afgehouden.
   Algemeen mag je er van uitgaan dat je bank het nodige doet om de RV af te houden, dus in de meeste gevallen is dit reeds gebeurd.
   Bij dividenden van coöperatieve aandelen is dit niet het geval en je moet die aangeven. De eerste 180 euro is wel vrijgesteld en die mag je aftrekken.
   Meerwaarde bij verkoop van obligaties (staatsbon) worden niet belast.

   Reply
 20. 20

  Maarten

  Alvast bedankt voor de tips!
  Ik was de checkbox ivm de verklaring voor “<20.020 euro roerende inkomsten" in tax-on-web vergeten aan te vinken.
  Gelukkig kan dit jaar 1x de aangifte gewijzigd worden nadat de aangifte al is ingediend!

  Reply
 21. 21

  Frederik

  Ik ben student en de inkomsten van mijn vakantiejob zitten (ver) onder de belastingvrije som. Ik heb in 2012 eveneens rente ontvangen op obligaties, moet ik deze ontvangen bruto rente in vak 1161-03 invullen om mijn roerende voorheffing terug te kunnen vorderen?

  Reply
  1. 21.1

   Robokat

   Correct, zolang je onder het belastbaar minimum zit, kan je op die manier je RV terugkrijgen.

   Reply
   1. 21.1.1

    Sander

    Wat is het belastbaar minimum voor 2013? (dus voor belastingsaangifte van volgend jaar)
    Dit om te weten of ik nog een vakantiejob zal kunnen doen deze zomer of niet, aangezien ik in september begin te werken

    Reply
    1. 21.1.1.1

     Robokat

     Het belastingvrije minimum is 6.990 euro, maar dat wordt verhoogd tot 7.270 euro indien je totale inkomen lager is dan 25.990 euro.

     Reply
 22. 22

  Christian Ryckaert

  Een artikel van advokaat Anton Van Zantbeek in De Tijd stelt dat je de verklaring in vak VII A 3
  ook mag aankruisen als je meer dan 20.020 euro roerende inkomsten hebt genoten .Maar in dat geval
  verklaar je op eer dat alle inkomsten die belastbaar waren aan 21%,ook de 4% rijkentaks aan de bron hebben ondergaan.Indien ook maar één eurocent belastbaar inkomen de 4% niet heeft ondergaan,mag je het kruisje niet zetten en moet je alle roerende inkomsten aangeven.
  Is zulks niet in tegenspraak met hetgeen u stelt i.v.m.de noodzaak om de code 1440/2440 aan te kruisen?

  Reply
  1. 22.1

   Robokat

   De formulering die je bij code 1440 leest, is in feite vrij ingenieus.

   Je verklaart niet dat je niet meer dan 20.020 euro roerende inkomsten hebt. Je verklaart wel dat je geen roerende inkomsten hebt die nog aan de rijkentaks moeten onderworpen worden, behalve diegene die je zonet in de belastingbrief hebt aangegeven.

   De verklaring is dus bruikbaar voor wie < 20.020 euro roerende inkomsten (of reeds 4% heeft laten afhouden) (geen taks van 4%) of voor wie wel meer dan 20.020 roerende inkomsten heeft (en alles in zijn belastingbrief heeft aangegeven). Zelfs dan moet je code 1440 aanvinken, want je verklaart daarmee dat je geen inkomsten bent vergeten te vermelden en dat je aangifte volledig is. Zie de rode tekst in de afbeelding in het artikel hierboven.

   In alle gevallen moet je de code aanvinken, Anton Van Zantbeek heeft het niet bij het rechte eind.

   Reply
 23. 23

  Frederik

  Hoe zit het met buitenlandse spaarrekeningen. Moet daar nu 15%, 21% of 25% roerende voorheffing op betaald worden. Ik dacht dat er een Europees rechtsbesluit was die discriminatie uitsloot, maar in de belastingsbrief staat er bij 15% wel “Belgische spaardeposito’s” geschreven. Het gaat niet om grote bedragen maar ik wil het toch correct doen.

  Reply
 24. 24

  Henri

  Voor het grensbedrag 20 020, interesten van spaarrekeningen : gaat het om de interesten verworven over 2012 (worden vaak pas op je rekening geplaatst eerste bankwerkdagen van 2013) of gaat het om de interesten die begin januari 2012 op je rekening kwamen te staan (maar verworven werden over 2011) ?

  Reply
  1. 24.1

   Robokat

   Het gaat om intresten die in 2012 werden verworven. De datum waarop die op de rekening komen is niet relevant.

   Reply
 25. 25

  Diederik

  De omschrijving in de toelichting van wat dient te worden verstaan onder “nettobedrag” is niet helemaal duidelijk alnaargelang het gaat om de berekening van het grensbedrag van 20.020 € dan wel de aan te
  geven inkomsten in vak VII.
  Wat de berekening van het grensbedrag betreft definieert men het nettobedrag als het brutobedrag,na aftrek van de buitenlandse belasting maar inclusief de (belgische) roerende voorheffing én de innings- en bewaringskosten( deze laatste ook nog eens apart aan te geven bij nr.170 van rubriek E).
  Bij de verplicht aan te geven inkomsten dient men uit te gaan van werkelijk geïnde of verkregen bedragen na aftrek van eventuele buitenlandse belasting en zonder roerende voorheffing.
  Een andere berekeningswijze,zo te zien of zo bedoeld?
  Aansluitende vraag:
  Bijaldien men het grensbedrag overschrijdt en de inhouding aan de bron van 4% slechts voor een deel
  van inkomsten heeft plaats gehad:mag men dan überhaupt nog verzuimen deze laatste inkomsten aan te geven zoals voorzien in Vak VII-A-1-b)-2° en A-2-d)-2°b? Niet verplicht,me dunkt..

  Reply
  1. 25.1

   Robokat

   Ik hoop dat je hier niet naar enige logica of consistentie op zoek bent?

   De berekening van je roerende inkomsten voor het grensbedrag van 20.020 euro gebeurt inderdaad met bedragen incl. de ingehouden RV. De term “nettobedrag” is in deze context wat misleidend. Voor de verplicht aan te geven inkomsten vraagt men het “werkelijk geïnde bedrag”, maar gezien je dat moet invullen in verschillende rubrieken, kan men het originele bedrag steeds terug samenstellen.

   Bedragen waarop reeds 4% heffing heeft plaatsgevonden ben je nooit verplicht te melden of mee te rekenen.

   Reply
 26. 26

  Sander

  Als sutdent kan je normaal de roerende voorheffing die je betaalde op je rente terug krijgen door dit in te vullen op je belastingsbrief. Maar ik vraag me nu af hoe dit in elkaar zit in het jaar dat je afstudeert en begint te werken in september? Is er een bepaald bedrag dat je maximaal mag verdienen in de periode septempber – december om die roerende voorheffing nog terug te kunnen krijgen? Of hoe zit dit juist in elkaar?

  Reply
 27. 27

  Lievens

  Een vraagje, wij hebben in 2012 een bruto-interest ontvangen van ongeveer 3500 euro op een spaarrekening. Er is aan de bron roerende voorheffing afgehouden op 3500 euro minus 1830 euro (vrijgesteld bedrag). Het is echter zo dat wij met twee zijn (mijn echtgenoot en ik) en dus eigenlijk allebei recht hebben op 1830 euro van RV vrijgestelde rente en dus in totaal 3660 euro rente zouden mogen ontvangen zonder RV (het was natuurlijk slimmer geweest om twee spaarrekeningen te openen). Hoe moeten we deze onterecht geheven rente terugbetaald krijgen via de belastingaangifte? Heb al allerlei simulaties geprobeerd, maar de onterecht geheven RV wordt in geen enkel scenario terugbetaald … 🙁

  Reply
 28. 28

  Sloeberke

  Blijkbaar hebben toch nog meer dan 1 miljoen Belgen jullie blog niet gelezen en de raad van Robokat niet opgevolgd. Zij “vergaten” dat bewuste vakje aan te kruisen…

  Reply
  1. 28.1

   Robokat

   Die 1 miljoen Belgen slaat enkel op wie zijn belastingaangifte via TOW indiende. Bij de papieren aangiftes moet men dat nog tellen en zal het percentage niet correcte aangiftes nog veel hoger liggen.
   Hoeveel miljoenen euro zal het niet kosten om iedere foute aangifte recht te zetten? In het slechtste geval grijpt de belastingadministratie dit aan om willekeurige controles te doen. In het beste geval verleent men aan iedereen gratie.

   Reply
 29. 29

  luc1961

  Er is blijkbaar grote verwarring omtrent die aangifte van de rijkentaks. Volgens een belastingseminarie die ik gevolgd heb in mei 2013 moest je zelfs code 1440 niet aanvinken indien men alleen inkomsten heeft uit spaarboekjes.

  Reply
 30. 30

  TK14

  Interessant artikel mbt verdere afhandeling van de ‘onvolledige’ belastingsaangiftes ingevolge het niet aankruisen van code 1440:

  http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130807/codes-1440-en-2440-verduidelijking-van-de-regels?setlang=1

  Reply
 31. 31

  liesbet

  Ik reageerde op bovenstaand artikel in april en mei 2013. Korte situatieschets : een tante van mij had meerdere kapitalisatiekasbons over langere termijn (7 en 5 jaar) die in 2012 op vervaldag kwamen.

  Door die nieuwe overgangsregeling moesten de intresten van die kasbons opgenomen worden in de belastingsaangifte aangezien het bruto totaal van de verworven intresten in 2012 hoger lag dan 20020 euro. Ik gaf alle intresten netjes aan en bij de berekening moest mijn tante ongeveer 650 euro belasting bijbetalen ipv 350 euro terug te krijgen (zoals vorige jaren)

  Ondertussen zijn we bijna 2 jaar later en tante kreeg van de mutualiteit een brief dat ze vanaf 1 januari 2015 niet meer in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetkoming omdat de belastingsdienst geconstateerd had dat haar belastbaar inkomen in 2012 te hoog lag. Het pensioen dat ze in 2012 ontving was iets van een 12 500 euro maar blijkbaar hebben ze dan daarbij de inkomsten opgeteld van de bruto intresten die tante ontving in 2012. Vandaar dat ze niet meer in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, medicatie, dokterskosten,…..

  Het niet meer toekennen van verhoogde tegemoetkoming betekent voor mijn tante een financiële aderlating aangezien ze per maand voor minstens 100 euro aan dokters- en apothekerskosten heeft (en tot nu toe had ze nog die extra tegemoetkoming) en ze moet rondkomen met een maandelijks pensioen van 1150 euro.

  Ben vandaag naar de mutualteit geweest om het probleem aan te kaarten en een nieuwe aanvraag te doen zodat ze terug de verhoogde tegemoetkoming kan ontvangen maar na twee uur intensief over en weer bellen naar de hoofdzetel van de mutualiteit kon de dienstdoende bediende me niet verder helpen….. De hoofdzetel zou zelf contact opnemen met de dienst financiën om een oplossing te zoeken.

  Ik vind het totaal niet fair dat mijn tante haar tegemoetkoming kwijtspeelt net doordat de kapitalisatie kasbons die ze had allemaal in 2012 op vervaldag kwamen en doordat ze over langere termijn liepen in dat jaar een heleboel intrest opleverden. Mijn tante wordt precies behandeld als iemand die heel veel kapitaal bezit omdat haar (bruto)intresten in 2012 hoger lagen dan 20 020 euro. Zo goed als al het spaargeld dat ze bezaten, zat in die kasbons en nu 2 jaar later krijgt ze er de weerslag van.

  Zijn er nog mensen die in een identiek of gelijkaardige situatie zitten of gezeten hebben en is daar een oplossing voor gevonden ?
  alvast bedankt,
  liesbet

  Reply
  1. 31.1

   Robokat

   Ik herinner me dat er destijds gewaarschuwd werd voor de sociaal onrechtvaardige gevolgen van de rijkentaks. En wat je hier beschrijft is daar een triestig voorbeeld van.

   Het toont de gevolgen van ondoordachte politiek en we houden ons hart vast als we nu de discussie horen over vermogens(winst)belasting.

   Wie je kan helpen, en of er iets aan te doen valt, dat weten wij niet. Maar misschien kan een lezer iets bijdragen?

   Reply
  2. 31.2

   Sloeberke

   Vele dappere spaarders hebben waarschijnlijk staan roepen dat ze een taxshift willen. Ik vrees dat er een aantal spijt gaan krijgen als ze die taxshift zouden invoeren.

   Reply

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2012 - 2017 MijnKapitaal.be